Hvem ejer gadejord?

Spørgsmålet om ejerskabet i forhold til gadejord er aktuelt, især i det øjeblik dens bevoksning er i fare for at styrte ned (høje træer) eller den indbefatter en vej, hvor der ikke er den ifølge hegnslovens $ 5 lovbefalede oversigt. I forbindelse med min ejendom er der et stykke gadejord, matrikel nr. 8, Hjadstrup sogn, hvor der netop er tre udgåede og meget store elmetræer, som jeg ikke kan få lov til at fælde ifølge retsassessor Svärd, Odense Politi uden at de kommer farende med pistoler i bæltet. Heller ikke statsadvokaten for Fyn har kunnet give mig et råd omkring problemet med politiets rolle i sagen. Selv mener jeg ikke, at de har nogen bemyndigelse her, da ingen vil kendes ved ejerskabet udover min nabo, som ifølge matrikelkortet bevisligt ikke ejer jorden. En sagfører påstår, at det er kommunens jord, og at de derfor har pligten til vedligeholdelse, men det bestrider kommunen (ifølge kommunaldirektør Jan Yttesborg). Sagføreren påstår, at Jan Yttesborg tager fejl, det er kommunens jord. To af træerne truer med at falde ned over min ejendom, og en kraftig efterårsblæst kan forårsage store skader. Hvad gør jeg nu? En rådede mig til at tage den kommunale hegnssynsmand med på råd, men han ville ikke komme med den begrundelse, at der ikke var noget at komme efter. Jeg mener, han er i familie med min nabo. Nu er hn holdt op, og den nye hegnssynsmand påstår, at der ikke er tale om hegn og han derfor ikke vil rodes ind i sagen.

Altså kan nogen fortælle mig, hvordan jeg kommer videre, helst inden de store efterårsstorme.

Erik Morsing
Gyrupvej 6
Otterup.
erikmorsing@worldonline.dk
Hjemmeside:
www.erik-morsing.dk