Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
6990  Ulfborg.                                                              Den  3. august – 2006.
Til  Rigsadvokaten.
Frederik Holms Kanal 16.
1220  København  K.                       Pr. telefax nr.:  33 43 67 10 / - 3 sider i alt.

 


Vedr. Deres j.nr.:  RA -2006-49-0359.  

 
 
I fortsættelse af mit u-besvarede brev af 22.juli d.å. til Dem, - fremsender jeg herved kopi af mit d.d. afleverede brev, - uden bilag, - til tingl.-dommer R.Aue. Struer.


 
Herefter imødeser jeg, - ( efter at have været retsløs i 30 år, pga. fejlene i tingbogen for Struer retskreds ) -- at Rigsadvokaten som off. anklager drager omsorg for, at der bliver indledt off. straffesag imod dommer  R.Aue for magtmisbrug…

 

Må jeg snarest høre fra Dem ?

 

 

                                                              M.v.h.      Ilse Makholm.

 

 

 

+  bilag.