De største forbrydere er ikke dem
der bliver dømt
men dem der dømmer

Døm selv

»Befolkningen har en større tillid til retssamfundet, end den ville have, hvis den havde indsigt i, hvad der virkelig foregår. Det danske retssystem er nøjagtigt lige så anløbent som nogle af dem, vi ynder at kritisere«. Advokat Jesper Berning 

Hvem er Kafka?      -  Hvorfor kafka.dk?   -  Skibsted-sagen   -  Birthe Lundqvist-sagen (på vej)  

26. maj 2011
Kafka.dk bliver ikke mere opdateret.
Af hensyn til Ilse Makholms beundringsværdige kamp
mod det håbløse danske justitsvæsen, vil det, som er
offentliggjort, indtil videre forblive på siden

9. maj 2011
Danmarks højt begavede justitsminister Lars Barfoed
underholder sig med to fra det effektive danske politi,
som han går rundt på gaderne og snakker med

Foto: Helle Moos
Ilse Makholm har på ny rettet henvendelse til justitsministeren med klage over politidirektør Jens Kaasgaard, som har besluttet ikke at efterforske hendes politianmeldelse imod statsadvokat P. Brøndt Jørgensen Viborg.
Læs hele brevet

17. april 2011

Et kig ind på en del af Ilse Makholms store gård, som det offentlige har stjålet fra hende.
Fotoet taget efter tyveriet, foråret 2005
Ilse Makholm finder sig aldrig
myndighedernes 
overgreb mod hende gennem snart 35 år:
»Der er meget der tyder på, at det ville være lettere at
”bøje det i neonrør” – eller, ”at save det ud i rustfrit stål, ”
end det er, - at få en Rigsadvokat til - at begribe
det gigantiske overmål af arrogance og bedøvende ligegyldighed fra POLITIET´S /- ANKLAGEMYNDIGHEDENS side,
- som VI har været udsat for, - siden efteråret 1976 ... «
Læs hele Ilse Makholms brev til rigsadvokaten

Her rigsadvokatens fornemme palads.
Foto: Rigsadvokatens homepage

15. april 2011
Hvad skal et demokratisk samfund
bruge den mand til?

Foto: Helle Moos
Det er ikke Ilse Makholms sager, vores intelligente justitsminister
sidder med. De ville i omfang også fylde hele hans kontor, og den sag rager manden  en høstblomst. At Makholm-sagen er fyldt med ulovlige
dommerafgørelser, kommer ikke en justitsminister ved.
»En dom er en dom«, er mandens slagord. Om det så er justitsmord, så
kan han ikke tage sig af den slags ligegyldigheder.
Senest har Ilse Makholm og hendes trofaste og uundværlige støtte,
Paul Føns Hansen, 15. april 2011 skrevet til rigsadvokaten, som
anklages for inhabilitet.
Læs brevet

31. januar 2011
Så'n ser en ligeglad politiker ud

Folketingets formand, Thor Pedersen. Foto: Folketinget
Den daglige sæbeopera på Christiansborg
forhindrer lov og orden i Danmark.
Politikerne er simpelthen ligeglade. Har nok i sig selv.
Justitsmord og grove psykiske overfald på
befolkningen rager dem en høstblomst.
Det er ikke noget, nogen tror. Det er noget, nogen ved.
En af dem er Ilse Makholm, som i årtier har kæmpet
for sin ret, men ikke kan få det pga af ligeglade politikere.
Og uduelige dommere.
Læs her hendes seneste brev til statsadvokaten for Vestre Landsret.
Læs også en af Ilse Makholms mange støtters brev til
Folketingets formand, Thor Pedersen. Jørgen Møller, hedder
Ilse Makholms støtte, og han kender også til politikernes sløvhed.
Læs her, hvad Thor Pedersen skrev til Jørgen Møller i marts 2010

7. januar 2011

Er der fortsat håb?
Den Særlige Klageret til Ilse Makholm:
»Sagen vil nu blive behandlet«
Spørgsmålet er så: Hvordan?
Læs brevet fra Klageretten

17. december 2010

Hvem påstår, at Danmark er en retsstat?
Klageretten gider ikke svare Ilse Makholm, som vil have
»k l a r l a g t  OM der overhovedet findes
 NOGEN myndighed 
der fører tilsyn  med dommeres embedsførelse.
Og, som drager omsorg for, at dommeres embedsforsømmelser,
lovbrud og magtmisbrug  - bliver rettet«.
Læs Ilse Makholms brev til Den Særlige Klageret
HER
 

Indgangen til Højesteret, hvor også Den særlige Klageret holder til.

16. december 2010
De er alle sammen ligeglade

Tom Behnke... en ægte politimand
Pressefoto

Ilse Makholm skrev et langt brev
til folketingsmanden Tom Behnke
Læs brevet og Behnkes goddag-mand-økseskaft-svar
Klik her

7. december 2010
WikiLeaks.org er lukket og Julian Assange fængslet
(16.12. 2010 løsladt mod kaution)

Se WikiLeaks.dk

19. november 2010

Foto fra Lars Barfoeds homepage
I over 30 år har de terroriseret
Ilse Makholm.
 Nu vil de anholde hende igen.
Læs her hendes brev til den håbløse politimester Kaasgaard

Læs også Ilse Makholms søns brev
til justitsmister Lars Barfoed
Læs her

24. oktober 2010
Ilse Makholm rykker for svar fra politiets mand, justitsminister Lars Barfoed:
»Kan Justitsministeren fortsat tillade, at jeg retsforfølges på grund af, at politiet og statsadvokaten til d.d. har afvist at foretage sig noget...?«
Læs hele brevet


Foto: Justitsministeriet. Helle Moos

23. oktober 2010

Ilse Makholm og hendes trofaste støtte Paul Føns Hansen

Mere end 30 års chikane mod Ilse Makholm
og det offentliges lovovertrædelser ad libitum
har kostet danske skatteborgere millioner af kroner.
Dommere, politimestre, justitsministre, statsadvokater, ombudsmænd og diverse politikere m.fl.
er ikke de lavestlønnede i dette land.
Hertil kommer de millioner disse fagligt ukvalificerede
personer har kostet Ilse Makholm.

Læs hendes seneste breve til
Folketingets ombudsmand
Statsadvokaten  
Politidirektøren

30. september 2010
De holder sammen som møbellim og
vil ikke give Ilse Makholm ret i retsvæsenets
dokumenterede kriminelle handlinger.

Ilse Makholm gør endnu engang opmærksom på
falske forklaringer. Læs her hendes seneste brev til den
ligeglade retspræsident Harry Brunsgaard Pedersen 

25. september 2010
Ilse Makholm skriver til
rigspolitichef  J.H. Højbjerg:
»Hvilken ynk og elendighed«

Rigspolitichef J.H. Højbjerg. Foto: politi.dk
Læs hele brevet, hvor Ilse Makholm også skriver:
  »ALLE, - har åbenbart hænderne i hinandens lommer, indenfor Politiet
og det korrupte danske retsvæsen«. 

24. september 2010

Guldaldermaleren Wilhelm Marstrands stadigt autentiske portræt af den
totalt afklædte danske dommerstand og dens modbydelige håndlangere
At gøre retsvæsenet og dets medskyldige forståeligt, at
de nu i mere end 30 år groft bedragerisk har forulempet og forpestet Ilse Makholms liv, er som at slå i en dyne.
Læs Ilse Makholms seneste brev til s
tatsadvokat
P. Brøndt Jørgensen i Viborg, hvor hun bl.a. skriver:
»Dersom Statsadvokatens sagsbehandler havde været indenfor pædagogisk rækkevidde...«. Læs hele brevet.

13. august 2010
Ilse Makholm beder rigspolitichef J.H. Højbjerg om

at sine henvendelser om den omstridte politidirektør
Jens
Kaasgaard, Holstebro, behandlet som anmeldelser

at sine henvendelser om den omstridte politidirektør
Jens
Kaasgaard, Holstebro, behandlet som anmeldelser

Læs brevet

24. april 2010
Ilse Makholm orienterer statsminister
Lars Løkke Rasmussen om det skandaløse brev
 af 22. april 2010 herunder fra justitsministeren 
Læs brevet

På Christiansborg hænger megen god kunst. Her Michael Ancher.
Men har de ligeglade politikere fortjent at have god kunst at se på?
Hvis deres kunstforstand er lige så dårlig som deres juridiske vurderingsevne, 
så burde de hundredvis af danske topkunstneres værker omgående fjernes.
Så er de ikke i stand til at værdsætte kunsten.
Foto: kafka.dk

24. april 2010
Ilse Makholms svar på justitsministerens
brev af 22. april 2010:
  »Det forekommer mig både deprimerende og yderst pinligt, herved at skulle bekræfte modtagelsen af Deres medarbejder Helle Sidenius´s brev af 22.ds. ( på Ministerens vegne ) – hvori der afgives direkte usandfærdige oplysninger om Justitsministerens muligheder for indgriben, - når dommere i deres embedsførelse begår lovbrud, og som sagsøgte, på embedets vegne, afgiver urigtige / falske oplysninger til retten...«
Læs hele brevet  


22. april 2010
Justitsminister Lars Barfoed skriver til Ilse Makholm:
»Af principielle grunde interesserer jeg
 mig ikke for, om dommere overtræder lovene«
Ikke helt ordret, men samme mening.
Læs brevet

21. april 2010
Præsidenten for Højesteret
Torben Melchior til Ilse Makholm:
»Nu gider jeg ikke høre mere på Deres anklager om svindel i danske retssale. Ingen dommer i Danmark laver noget forkert. Det ved jeg og alle dommere. Så stop Deres hetz mod landets gennemhæderlige dommerstand«
Helt samme ordvalg bruger den fornemme højesteretspræsident ikke, men
indholdet er det samme. Læs hans seneste brev til Ilse Makholm

 

19. april 2010
Ilse Makholm skriver til statsministeren
 
»
Kan De hr. Statsminister Lars Løkke Rasmussen tillade, at den af Dem udnævnte Justitsminister undlader at foretage
sig noget, for at få rettet følgerne af politiets, -statsadvokaternes og dommernes massive embedsforsømmelser og lovbrud...?«
Læs hele Ilse Makholms brev til statsministeren her 
(Pressefoto, Statsministeriet)

18. april 2010
Ilse Makholm til Sparekassen Limfjorden:
DE PENGE ER TYVEKOSTER
Læs hele brevet med bilag om frimurerne
skrevet af Paul Føns Hansen
 
Som bl.a. spørger: Gælder loven ikke for frimurerne?
  »Jeg har lige konstateret, at den i hvert fald  i k k e  gælder, for hverken byrets,- landsrets,- eller Højesteretspræsidenten, der som tilsynsmyndigheder godkender at et broderskab inklc. 14 advokater - opæder enkens bo og de faderløses arv, - på grundlag af endnu flere dommeres arrogance og svindelagtige foragt for tinglysningsloven«. 

10. april 2010
Ilse Makholm i svar til
højesterets præsident Torben Melchior
»Og, at det - heller ikke - er forsømmelse eller skødesløshed i embedsførelsen ? – Når landsretspræsident Bjarne Christensen. Vestre Landsret  u n d l a d e r  at foretage sig  n o g e t,  i anledning af...«
Læs hele brevet


Tør du købe en brugt bil af højesterets
præsident Torben Melchior?
Nå, nu handler manden ikke med brugte biler, men med noget helt andet.
Ilse Makholm har fået brev fra den magtfulde mand.
Læs det

5. april 2010
 

Ilse Makholm skriver på ny til Justitsministeren:

Mener De, - hr. justitsminister Lars Barfod, - e f t e r  det senest fremkomne, – ligesom Deres konservative kollega: Justitsminister Erik Ninn-Hansen, at offentlige  myndigheder har handlet korrekt i nærværende sag ? At det er f o r k e r t  a f  MIG -?- At rette henvendelse til Justitsministeren for: - At få o f f e n t l i g e  a n k l a g e r e  og
d o m m e r e  til at overholde landets love?  SAMT, at  r e s p e k t e r e  den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967, - som denne er berigtiget og beskrevet i Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende zinktryk og jordfordelingskort af 29.12.1971 til Jordfordelingssekretariatet?
Læs hele brevet

23. marts 2010
Ilse Makholm skriver igen til justitsminister Lars Barfod:
»Hvis ikke det er korruption, hvad er det så?«
Læs hele brevet

14. marts 2010
Alle ansvarlige (læs ansvarsløse) i Makholm-sagen
fortsætter deres arrogante og modbydelige mishandling
af Ilse Makholm
Til Vestre Landsret skriver hun bl.a.:
 »Landsretspræsidenten har, med sin passivitet /- manglende besvarelse af mine breve gjort det nødvendigt for mig under nærværende sag, at overlade det til Landsretten at tage principiel stilling til, om det er foreneligt med Grundlovens § 64, når den på embedets vegne sagsøgte dommer overlader det til Kammeradvokaten at møde i retten og der, – på den sagsøgte dommers /- det sagsøgte dommerembedes vegne, at afgive urigtige oplysninger til retten /- undertrykke tinglyste dokumenter, således at dommerkollegaen – fra dommersædet – kan frikende den sagsøgte dommer, uden at tage stilling til den sagsøgte dommers embedsforsømmelser og lovbrud«.
Læs hele brevet her

23. februar 2010

Foto: Justitsministeriet
Ilse Makholm byder landets nye
justitsminister, Lars Barfod, velkommen og gør ham
opmærksom på manglende svar fra hans forgænger,
Brian Mikkelsen
Læs brevet

Ubegribeligt, det kan lade sig gøre!
Ilse Makholm-sagen om 33 års unødige retstrætter, død, husafbrænding, 8 fængselsture samt en ulovlig auktion på en gældfri slægtsgård
og meget mere ondskab fortsætter og fortsætter...

8. februar 2010
Ilse Makholm spørger Retten i Holstebro:
»Det fremgår ikke af indkaldelsen til fogedretsmødet den 11. febr. d.å. - hvad der er grundlaget for dette, af adv. Martin Beck begærede udlæg ?«
Læs hele brevet og bilag om et ubesvaret brev fra retspræsidenten samt kvittering fra retten på ankestævning. Læs her 


Pressefoto. Justitsministeriet.
Ilse Makholm skriver til justitsminister Brian Mikkelsen:
»Vi hører, - at der nu er blevet bevilget penge til  e n d n u  en h u r t i g  undersøgelse i Blekingegade-bandesagen, - der vil tage ca. 2½ år.
   ER det så meget ubeskedent, at forespørge Ministeren, om der
dog ikke kunne bevilges bare et kvarter – eller én hel time...
« 
Læs hele brevet

Ilse Makholm har haft mange advokater.
Men alle er bakket ud, når de har fået en masse penge.
Læs her om en af advokaternes »begrundelser«

1. februar 2010
Retsvæsenet som gemen tyveknægt
Ilse Makholm i brev til Klageretten:
»...afsluttende med en afvisningsdom til kr. 60.000 til mig at skulle betale, for dette »absurde theaterstykke«
Læs hele brevet


31. januar 2010
»Derfor forlod vi retten!«
Ilse Makholm skriver til Retspræsident Helle Bertung
vedr. klagen over sætte-dommer Ole Kaels
Læs hele brevetJyllands-Posten 26. januar 2010:
»Med lov skal man land bygge. Denne påmindelse står på facaden til domhuset i København.
Adressen gælder sikkert alle landets borgere, men er nok i særdeleshed rettet mod dommerne.
De har en særlig forpligtelse i relation til landets love. Der står nemlig følgende i grundloven:
Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven«.
Niels Kold Olesen. Domsmand ved Københavns Byret.

Ak ja! Alle dommere kender naturligvis grundloven, men de behøver ikke overholde den.
Og gør de ikke det, har det ingen konsekvenser. Det er set talrige gange. Og i særlig grad
i det offentliges chikane og terror gennem 33 år mod Ilse Makholm, som alle årene
nærmest ad libitum har afsløret grotesk embedsmisbrug i form af en ondskab og
modbydelighed, som man skal lede længe efter. Ilse Makholm har i alle disse år været
oppe mod »vennernes klub«, hvor alle de magtfulde holder sammen som møbellim.
Enhver som kan læse ganske almindeligt dansk har for længt kunnet konstatere, at
Sagen Ilse Makholm
er 100 procent uretfærdigt behandlet

22. januar 2010
har Ilse Makholm klaget til Advokatnævnet
over kammeradvokaten, den fornemme K. Hagel-Sørensen, på
grund af hans brev af 11. januar 2010 (se uddrag af dette brev her)
Læs Ilse Makholms klage til Advokatnævnet her
samt bilag af 24. februar 2004  her


27. december 2009
Ubegribeligt, at ingen af alle de banditter, som i årevis
har terroriseret og stjålet fra Ilse Makholm
ikke for længt er anklaget, dømt og buret inde.
De fortsætter blot uanfægtet med at stjæle fra hende
Læs her Ilse Makholms anke af seneste ubegribelige dom

7. december 2009

Et kig ind på en del af Ilse Makholms store gård, som det offentlige har stjålet fra hende.
Fotoet taget efter tyveriet, foråret 2005

Ilse Makholm skyder igen med skarpt
og rammer atter præcist:
»De har kun vist interesse for at gøre Makholm-sagen til
den fuldendte forbrydelse/- justitsrovmord, - hvor dommere har dækket over dommerkollegaers embedsforsømmelser og lovbrud, samt advokaters overtrædelser af lovene og god advokatskik«
- nu i treogtredive år
Læs her hele Ilse Makholms brev til præsidenten for Vestre Landsret
med klage over sættedommer Ole Kaels optræden

3. december 2009
Ilse Makholm i endnu et brev til Retten i Holstebro:
»Efter de erfaringer jeg har med hr. Beck, ville jeg
nødigt betro den mand at feje i min kostald«
Læs hele brevet

27. november 2009
Stopper sagen Ilse Makholm nogen sinde?
Hvor længe kan den juridiske farce
i Holstebro ret få lov at fortsætte?
Hvorfor gemmer de ansvarlige politikere sig?

Mørket har i flere årtier sænket sig over Christiansborg i Ilse Makholm-sagen

Er Makholm-sagen en af de største 
korruptionsskandaler herhjemme nogen sinde?

Ilse Makholm skriver igen for gud ved hvilken gang til retten
og spørger i sit processkrift meget naturligt:
»Har Holstebro ret af kollegiale grunde bortskaffet 
tinglyst bevismateriale?«
Læs hele brevet

En af Danmarkshistoriens største juridiske skandaler fortsætter
Alle ansvarlige (læs uansvarlige) har i flere årtier lukket øjnene
Med hvilket formål?

Franz Kafka i »Processen« om retsvæsenet:
»Selv hvis det skulle være muligt at forbedre enkeltheder – men det er en
vanvittig overtro – ville man i bedste fald have opnået noget for fremtidige
tilfælde, men skadet sig selv umådeligt ved at have vakt den altid hævngerrige embedsstands særlige opmærksomhed«

30. oktober 2009
Ilse Makholm henvender sig til Advokatrådets formand med
»Adfærdsklage over advokat Martin Beck og Kammeradvokaten«  
Læs hele brevet


Ilse Makholm skriver også til Den Særlige Klageret
og kræver
sættedommer Ole Kaels afskediget
Læs hele brevet

22. oktober 2009

Ilse Makholm anklager i kæreskrift
dommer for at dække over systemfejl
»At ophæve sættedommerens habilitetskendelse og dømme retten i Holstebro til at anerkende, at sættedommer Ole Kaels skal vige sit sæde, da han har ignoreret pligten til at være neutral ved blandt andet at disponere i strid med grundlovens § 64 (»at rette sig efter loven«)
findes at være uden kompetence og / eller at være  inhabil. (retsplejelovens § 60 ) ved selv at være interesseret i sagens udfald
for at dække over systemfejl«.

Læs hele kæreskriftet

5. oktober 2009
»Hele vores dommer-diktaturs dræbende hæslighed«
skriver Ilse Makholm et sted i
nyt brev til den håbløse dommer Ole Kaels fra Retten i Holstebro
Læs hele brevet

28. september 2009
Ilse Makholm modtager svar fra den ynkelige
dommer Kaels, en kedelig karl, som ser ud
til at være ligeglad med lov og orden
Se brevet (sort snak)

18. september 2009
Ilse Makholm skyder med skarpt i processskrift

Kammeradvokaten

»Sagen søges således aldeles afsporet af Kammeradvokaten
m. fl., hvorved modparterne lægger pres på dommeren, der skal
være/fremstå som u-afhængig og u-partisk og – som i sit kald alene
– har at rette sig efter loven«
Læs hele processkriftet

29. august 2009
En grotesk sag om 33 års retsløse tilstande

Ilse Makholm og hendes trofaste støtte Paul Føns Hansen
Ilse Makholm kræver sin sag behandlet af
Vestre Landsret, da det findes
»HÅBLØST at appellere til den lokale retfærdighed«
Læs hendes brev til retten i Holstebro

Ilse Makholm skriver personligt til formanden for Advokatrådet, Søren Jenstrup, om hendes udgifter
til »13 hjælpeløse advokater«, som ikke har kunnet få rettet gamle fejl i tingbogen
Læs hendes brev

8. august 2009
Har vi dommerdiktatur i Danmark?

Læs Ilse Makholms brev til dommer Ole Kaels,
Retten i Holstebro


29. juli 2009
Grundlæggende principper i dansk retspleje
gælder ikke for borgerne
Læs kammeradvokatens svar til Ilse Makholm

Læs Ilse Makholms kommentar til kammeradvokatens brev  

Læs kammeradvokatens Svarskrift af 23. juli 2009


Tre store personligheder: Fra venstre fhv. højesteretspræsident Niels Pontoppidan, Ole Espersen
og kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen

23. juli 2009
Ilse Makholms stævning af gårdejer Henning Sørensen
og skifteretten i Holstebro
    Læs stævningen af 26. februar 2009  
   Læs replikken af 18. juli 2009

8. juli 2009

Her holder Højesteret og Den Særlige Klageret til
Seneste nyt fra Bananstaten Danmark
Ilse Makholm klager til Den Særlige Klageret
over en række dommere og advokatfirmaer, som hun mener
bevidst og med urette har retsforfulgt, dømt, straffet og
udjaget hende fra hus og hjem
Læs brevet

21. juni 2009
Ilse Makholm fortsætter ufortrødent sin kamp
mod retsvæsenets uduelige embedsmænd, som ikke 
vil anerkende den ulovligt førte tingbog, som enhver
12-årig kan se er fup og bedrag
Læs hendes seneste brev til Vestre Landsret

Hvem ejer gadejord?

Læs om tre faldefærdige træer, som truer med at styrte ned over
Erik Morsings hus, men som står på et stykke jord, som ingen ejer, og som
politiet siger ikke må fældes. Igen en skør sag fra dagens Danmark!
Læs her


8. juni 2009
Lille sejr over systemet
Ilse Makholm får retspræsidenten i Holstebro fyret
Læs retspræsidentens egen fyreseddel her

29. maj 2009
Kriminelle dommere kan ikke slå Ilse Makholm ud
Læs hendes kæreskrift til Vestre Landsret her

(Og så for Kafka.dk's egen regning: Hvorfor får det aldrig konsekvenser for
dommeres ulovligheder? Hvorfor er dommer Ruth Aue aldrig blevet
tiltalt, sigtet og dømt? Og flere andre med hende? Hvem er det, der ønsker at
Danmark skal være en politistat og minde om en bananrepublik?)

27. maj 2009
Ilse Makholms seneste brev til Retten i Holstebro:
Angående:  Fejlene i tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr.
Læs brevet


11. maj 2009

Ilse Makholm bliver ved med at skrive til myndighederne.
Læs hendes seneste to breve, begge til retten i Holstebro, det ene
direkte til retspræsident
Hardy Brunsgaard Pedersen.
Læs også nu afdøde landinspektør Mogens Rumps
breve til tinglysningsdommeren i Struer og daværende
justitsminister Lene Espersen
(som naturligvis ikke har gidet svare)
Læs her

5. maj 2009
Myndighederne bliver aldrig trætte af
at terrorisere Ilse Makholm

FOR ALMEEN SIKKERHEDEN
Så smukt står det over indgangen til Københavns Byret.
Men som det ofte ses, når det gælder retsvæsenet, så er
der tale om fup og gamle aviser. I over 30 år har et inkompetent
retsvæsen ført en syg krig mod Ilse Makholm pga fejlene i
tingbogen, som de ikke vil indrømme, men som har
kostet Ilse Makholm hendes gård og flere millioner kroner.
Selv om et hvert barn kan se, det er grov myndighedsmisbrug,
fortsætter myndighederne med deres ondskabsfuldheder uden
at nogen ansvarlig politiker griber ind.
Læs om Ilse Makholms seneste måneders forsøg på
at få den retfærdighed, hun har krav på.
Læs her
 
9. juli 2008

Poul Otto Makholm skriver
til Folketingets ombudsmand og slutter:

»Samtidigt anmoder jeg Ombudsmanden om at oplyse mig, om justitsministeriets og Rigsadvokatens behandlinger af denne sag, - kan være i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonventions forudsætninger og bestemmelser?«
Læs hele brevet

9. juli 2008
Ilse Makholm skriver igen
til justitsminister Lene Espersen og slutter:
»I hvor lang tid endnu ? – vil DE justitsminister fru Lene Espersen tillade, at Rigsadv.
 og statsadvokaterne undertrykker tinglyste dokumenter, under behandlingen
af politi-klagenævnssager m.v. - ? -«
Læs hele brevet

9. juli 2008
Ilse Makholm skriver til Folketingets ombudsmand
og slutter:
»
Kan Ombudsmanden fortsat tillade, - at Justitsministeren,- Rigsadvokaten og statsadvokaterne undertrykker tinglyste dokumenter ved behandlingen af politi-klagenævnssager m.v. -?- «
Læs hele brevet

24. maj 2008
Ilse Makholm beder politidirektør Jens Kaagaard
om at erklære sig selv inhabil:
»Således, at der kan blive foretaget en reel uvildig undersøgelse
af DERES gentagne embedsforsømmelser og lovbrud
i »Makholm-komplekset«
Læs brevet til politidirektøren
 
17. maj 2008
Ilse Makholm skriver:
»Kan De, hr. politidirektør Jens Kaasgaard acceptere, at Deres
chefanklager endnu ikke har givet mig den, i mit brev af 25. f.m.- begærede aktindsigt /- kopi af det tinglyste dokument, der ligger
til grund for justitssekretærens udtalelser i brev af 11.07.1990?« 
Læs hele brevet

12. maj 2008
Ilse Makholm skriver på ny til
Folketingets ombudsmand
professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen

Foto fra Ombudsmandens homepage
og spørger, om han kan oplyse navn og adresse
på en dansk myndighed, der overholder loven

læs hele brevet

9. april 2008
Benny Gerhard klager til Højesteret
Invalideret af spritbilist og svigtet af det offentlige

Læs brevet

28. marts 2008
Karl Somogyi bisat

Lægen Karl Somogyi blev først forfulgt af nazisterne.
I Danmark blev han forfulgt af myndighederne. I dag blev han
bisat i Rødovre. På billedet ses Karls enke, lægen Eva Graungaard
i samtale med præsten efter begravelsen
Læs mere om overgreb på lægeparret og den sindssyge Gederapport

27. marts 2008

Justitsministeriet svarer Ilse Makholm og
beklager det sene svar
Læs brevet

18. marts 2008
Ilse Makholms klage til Ombudsmanden over
Justitsministeriets manglende vilje til at svare på krav
om aktindsigt i 41 år gamle dokumenter fra 4. oktober 1967
Læs brevet
 

15. marts 2008
Ilse Makholm gentager sit krav til statsadvokat
P. Brøndt Jørgensen om aktindsigt
Læs brevet 

1. marts 2008
Ilse Makholms klage til Justitsmininisteren over manglende
kopi af  dokument fra jordfordelingssekretariatet tinglyst
ved retten i Struer den 17. maj 1972
Læs brevet

1. marts 2008
Poul Otto Makholm klage over afvisning om
begæring af aktindsigt
Læs brevet 

28. februar 2008
Ilse Makholms klage til justitsminister Lene Espersen
over Rigsadokaten
Læs brevet

12. januar 2008
Eksplosion i Føns Hansens hus natten
til lørdag den 12. januar
Paul Føns Hansen, Ilse Makholm, en gæst og to hunde
nåede uskadte ud
Se indslag fra TV2  
Læs også forfatteren Erik Haaest' omtale på DKdebat

9. januar 2008
Makholm-skandalen fortsætter
Poul Otto Makholm skriver til rigsadvokaten
og opfordrer ham til at erklære sig selv inhabil
Læs hele brevet

2. december 2007
Ilse Makholm skriver på ny til
den sløve rigsadvokat

»DE har i brev af 4. sept. d.å. oplyst, at De skal bruge
yderligere 60 dage for at kunne træffe afgørelse
vedr. mine klager af 29. maj og 7. juni d.å. over
den massive undertrykkelse – nu igennem 31 år«
Læs hele brevet

26. november 2007

Kan danske borgere bruge landets arrogante
justitsminister Lene Espersen til noget som helst?

Vil hun igen undlade at svare på Ilse Makholms seneste brev?
Læs det

22. november 2007
Ilse Makholm går hårdt i kødet på
retspræsident H. Brunsgaard Pedersen:
»ER vores højt besungne
danske rets-stat – virkeligt så anløbent - af løgn og svindel...«

Læs hele brevet
– samt brevet fra legendariske landinspektør Mogens Rump
til Lene Espersen hvor han sluttede:
»Har Justitsministeren ikke en mulighed for at sætte tingene på plads?«

Naturligvis har hun hele tiden haft det. Men har bare ikke gjort det.
Hvorfor?

16. november 2007
Ilse Makholm til Rigsadvokaten:
»Det forekommer mig u-menneskeligt, - som fuldstændig sagesløs dansk statsborger, - at skulle være retsforfulgt, - straffet med
5 - 8  x  fængselsture, + en splittet familie, og senest jaget fra gældfri slægtsgård, med milliontab til følge, - - siden den 10.11.1976. -Alt sammen på grundlag af et fogedforbud  i m o d  mine/-vore Grundlovssikrede og tinglyste ejendomsrettigheder...«
Læs hele brevet


8. november 2007
At vække de ansvarlige i Makholm-sagen
er som at slå i en dyne

Poul Otto Makholms breve til
justitsminister Lene Espersen og
statsadvokat E. Cassøe og statsadvokatens svar
Læs her

3. november 2007
Tidligere voldgiftsretsformand P. Føns Hansen
dokumenterer
fejl i Makholm-komplekset
begået af Retten i Struer

P. Føns Hansen
Læs hans uangribelige dokumentation

19. oktober 2007
Ilse Makholm spørger justitsminister Lene Espersen,
hvilken tillid hun kan have til statsadvokat P. Brøndt Jørgensen
Læs brevet 

Er denne kvinde egnet til at være justitsminister?
(Foto: Justitsministeriets hjemmeside)

18. oktober 2007
Ilse Makholm spørger Rigsadvokaten, hvilken tillid
han kan have til statsadvokat P. Brøndt Jørgensen
Læs brevet

10. oktober 2007
Myndighederne holder stadig hånden over dem,
der stjal Ilse Makholms gård og dermed flere millioner kr.
Læs hendes seneste brev til Folketingets Ombudsmand

22. august 2007
Danske folketingsmedlemmer mere
interesseret i at kritisere
det indiske retsvæsen end det danske


Læs Ilse Makholms brev
til folketingsmedlem Peter Skaarup

20. juli 2007
Dansk rets- og advokatvæsen anno 2007
Man føler sig hensat
til det gamle DDR
Advokatnævnet:
Der kan ikke klages over advokater, der arbejder
som skifterettens medhjælpere
Læs Advokatnævnets groteske afvisning af Ilse Makholms klage

Justitia, retfærdighedens gudinde, klædt af til skindet og med bind for øjnene.
(tegning af Wilhelm Marstrand 1810-73)

28. juni 2007
Ilse Makholm returnerer en check
429.743,82 kr. til retspræsidenten i Holstebro
Læs hendes begrundelse


Hans Gammeltoft-Hansen
Foto: Ombudsmandens hjemmeside

24. juni 2007
Ilse Makholm beder
ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen
bringe orden i tingene
Læs brevet

30. maj 2007
Ilse Makholms klage til Advokatrådet over skifteretsbestyrer/bobestyrer advokat A.G. Kampmann
Læs klagen
(Læs også Ilse Makholms brev til advokat A.G. Kampman af 6. maj 2007)
Læs brevet

30. marts 2007
Ministersvar lader vente på sig
Ilse Makholm rykker for svar og vedlægger kopi af notat
vedr. undertrykkelsen af det tinglyste
jordfordelingskort i Makholm-komplekset
Læs hendes brev til departementchef Michael Lund
Læs fhv. voldgiftretsformand Paul Føns Hansens notat

Hvor længe kan retsstaten Danmark
ignorere Ilse Makholms indlysende
krav om retfærdighed?

Ilse Makholm og hendes trofaste støtte Paul Føns Hansen
23. februar 2007
Ilse Makholm skriver til
Justitsministeriets departementschef:
I hvor lang tid endnu ? -
VIL DE, - som Justitsministeriets departementchef,
kunne  t i l l a d e , - at hele Deres embedsværk til d.d. - har  u n d e r t r y k t - og
afvist at respektere dette tinglyste dokument
med tilhørende kort - ?
Læs hele brevet

19. februar 2007
Ilse Makholm rykker retspræsidenten for svar
Læs her

7. februar 2007
Retspræsidenten svarer på
Ilse Makholms brev af 5. februar 2007
Læs her

5. februar 2007
Ilse Makholms seneste klage
over Skifteretten i Struer sendt til
retspræsident Hardy Brunsgaard
Læs det


Hvad laver justitsministereren?

15. januar 2007
Poul Otto Makholm rykker
justitsministeren for svar vedr. brevet af 27.11. 2006
Læs brevet

27. november 2006
Poul Otto Makholm skriver til
justitsminister Lene Espersen
og opfordrer hende til personligt at tilkendegive, om hun kan tillade, at
politimester Jens Kaasgaard, Holstebro, har undertrykt det tinglyste
jord-fordelingskort, som beskrevet i hans brev af 19.ds. til statsadvokaten?
Læs brevet

6. oktober 2006
Ilse Makholm rykker for svar fra Dommerforeningens
formand, Henrik Linde, og spørger:
Hvem kontrollerer kontrollen?
Læs Ilse Makholm brev

12. september 2006
Dommerforeningens formand
kan ikke lide ytringsfriheden
Hysteri fra dommerstanden, visse politikere og
den mærkelige Birthe Rønn Hornbech, da
anklagemyndigheden ankede Tvind-dommene
Læs Ilse Makholms brev til dommerforeningens
formand, Henrik Linde

3. august 2006
Holder det offentliges terror
mod Ilse Makholm aldrig op?
Læs hendes breve til Rigsadvokaten
og dommer Ruth Aue
Brevet til rigsadvokaten
Brevet til dommer Aue

En tilståelse

Politigården politianmeldt

Klik og >
Læs om en grotesk sag fra dagens Danmark
Klik og >Læs om afsløring af vicestatsadvokats inkompetence

Systemets fortsatte lovbrud og konventionskrænkelser
Klik og>
Læs Jørgen Byrns 28 siders lange brev til
rigsadvokat Henning Fode, politidirektør Hanne Bech Hansen, retspræsident Erik S.M. Hansen, Landskatteretten, formanden for den særlige klageret, højesteretsdommer Poul Sørensen, formanden for procesbevillingsnævnet, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, direktør, cand.jur. Karen Sejersdal Christensen, Ankestyrelsen, Det Internationale Rehabiliseringsråd for Torturofre IRCT/RCT ved læge Inge Genefke/professor, dr.med. Bent Sørensen samt Folketingets retsudvalg.


******************

Systemets fortsatte lovbrud og konventionskrænkelser
Klik og>
Læs Jørgen Byrns 28 siders lange brev til
rigsadvokat Henning Fode, politidirektør Hanne Bech Hansen, retspræsident Erik S.M. Hansen, Landskatteretten, formanden for den særlige klageret, højesteretsdommer Poul Sørensen, formanden for procesbevillingsnævnet, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, direktør, cand.jur. Karen Sejersdal Christensen, Ankestyrelsen, Det Internationale Rehabiliseringsråd for Torturofre IRCT/RCT ved læge Inge Genefke/professor, dr.med. Bent Sørensen samt Folketingets retsudvalg.

Danmark Anno 2006
Det danske retsvæsen virker plumråddent
Justitsmordet
i Struer

Hvorfor har samfundet terroriseret Ilse Makholm i 30 år?
Er det en sammensværgelse?

I henved 30 år har skiftende dommere og andre uduelige myndigheder terroriseret familien Makholm i Resen. For 13 måneder siden stjal man Ilse Makholms gård pga. disse myndigheders grove pligtforsømmelser. Trods gentagne opfordringer gennem alle årene om at bringe tingbogen (som er sagens kerne) i overensstemmelse ved virkeligheden, som tre dommere, senest den mærkelige Ruth Aue (hvorfor sidder den usympatiske kone ikke i fængsel?) har manipuleret med, dyrkes uretfærdigheden fortsat i Struer ret og hos det lokale politi, der beskytter Aue og hendes forfærdelige slæng af medsammensvorne.
Makholm-sagen viser hvilken afmagt, man kommer i, når kampen står mod det offentlige. Ombudsmanden er ligeglad, Rigsadvokaten er ligeglad, justitsministeren er ligeglad, statsadvokaten er ligeglad, politiet er ligeglad og statsministre er ligeglade. Alle myndigheder, der for længst har kunnet stoppet dette vanvid, er ligeglade.
Henvendelser til diverse myndigheder besvares altid med et god dag mand økseskaft, 100% ubrugelige svar. De kunne lige så godt skrive: Rend mig i røven!
Ombudsmanden har vist sig at være en værdiløs institution, der ikke kan bruges til noget som helst.
Hvor sindssygt det hele er, viser et brev fra et fjols af en justitsministersekretær, Morten N. Jakobsen, der 14. marts 2005 skrev til Ilse Makholm, at klager behandles af Østre Landsrets præsident. Da Ilse Makholm derefter klagede til denne præsident, Sven Ziegler, der ikke synes at have for mange brikker at flytte rundt med, svarede dette snøvlehoved 25 dage senere, at klager henhører under Vestre Landsrets præsident. At det skulle tage 25 dage, før denne overflødige person, der ikke har det fjerneste imod, at hans dommerkolleger laver grove forbrydelser, gad svare, skyldes sikkert hr. Zieglers mange bijob. De kommer naturligvis før alt andet.
Hele retsvæsenet ligner ét stort rodekontor.
Læs Ilse Makholms brev af 29.4. 2005 til
 præsidenten for Vestre Landsret

Meldt til Bagmandspolitiet
Denne nervøse mand er nu
politianmeldt for mandatsvig

Foto (udsnit): Torben Ohms
Regnskabskonsulent Bent Ejner Nielsen
Regnskabskontoret. Viborgvej 67. Holstebro
som Ilse Makholm har anmeldelt til Bagmandspolitiet
Se regnskabschefen foran den gård, man forbryderisk
har stjålet fra Ilse Makholm samt hendes anmeldelse
se her

Læs også psykolog Ulla Ljunggrens
åbne brev om Makholm sagen

Da forbrydelsen fuldbyrdedes

Foto: Pressefotograf Tommy Kofoed Dagbladet Holstebro
Da det offentlige stjal Ilse Makholms gård marts 2004. Den genneusympatiske dommer Ruth Aue, tv. med sine mangelfulde dokumenter (hvorfor sidder hun ikke i fængsel?) er rykket ud med tre politifolk og advokaten Martin Beck. Til højre Ilse Makholms svigerdatter, Susanne Pedersen, der nægtede at give den fornemme advokat hånden. Hun havde lige vasket hænder.
Se billedet større

Forbrydelse betaler sig
– når man er dommer og offentlig myndighed

Et kig ind på en del af Ilse Makholms store gård, som det offentlige har stjålet fra hende. Fotoet taget efter tyveriet, foråret 2005

Politikerne kan i løbet af få dage stoppe et dankortgebyr på 50 øre, men de kan ikke stoppe kriminelle handlinger mod borgerne udført af ondskabsfulde dommere. Kun hvis man er pædofil eller spritbilist kan man som dommer fyres.
Læs Ilse Makholms åbne brev til Vestre Landsrets præsident, som 18. juni er gengivet i De Bergske Blade. Og tak for det. Pressen er ikke altid lige modig, når det handler om overgreb fra den umulige og magtfulde dommerstand, der har gjort retsvæsenet til en stat i staten og til dommernes egen personlige ejendom, hvor de straffrit kan lave alle de forbrydelser, det passer dem.
Og det passer dem desværre alt for tit.
Læs Ilse Makholm brev

Journalistforbundets debatforum styres af den psykisk syge Flemming Kibsgaard
(Fredag den 19. juni 2009 slettede Journalistforbundet alle Kibsgaards løgnehistorier. Men forbundet nåede at føre sig frem som gennemutroværdig).

På Gl. Strand i København ligger to huse. Det ene er ret lille, det andet meget større.
I det ene kan man pisse på sig selv, hvis man vil. I det andet kan man pisse på andre. Læs her om en forening med en slap moral.


Karsten Hjorth
fhv. statsadvokat:
»
Er der nogen i det danske samfund, der stod sammen, da jeg bestemte, så var det mig og mine venner. Og jeg har altid hadet kværulanter, fordi de som regel havde ret. Men nu var det mig der bestemte, og derfor blev deres klager altid lagt nederst i bunken«– gi' din mening til kende
Borgerdebat
 
dkdebatEr tiden ikke vigtig
 – så tag DSB