»Befolkningen har en større tillid til retssamfundet, end den ville have, hvis den havde indsigt i, hvad der virkelig foregår. Det danske retssystem er nøjagtigt lige så anløbent som nogle af dem, vi ynder at kritisere«. Advokat Jesper Berning

kafkhus3.jpg (4876 bytes)
Kafka boede en tid hos søsteren Ottla i dette lille hus, bygget 1597 i nærheden af Prags domkirke, i Alchimistengasse 22. Huset er i dag indrettet som et minimuseum over Franz Kafka

kafkhus1.jpg (5395 bytes)
I søsterens hus er på væggene i dag ophængt billeder og fotostater af Kafkas manuskripter

kafkhus2.jpg (8188 bytes)
I  huset sælges Kafka-litteratur og diverse almindelige turistting. 

 

 

 

 

 

©
Preben
Juul
Madsen
kafka.dk

 

Den tjekkoslovakiske forfatter
Franz Kafka (1883-1924)

står i dag som symbol på myndigheders magtmisbrug og overgreb på befolkningen. Som Kafka skriver i Processen: »...den altid hævngerrige embedsstand«.

Hans mest berømte bog, Processen, handler om angt og afmagt, om falske anklager, om løgn og ondskab. »Nogen måtte have bagtalt Josef K., thi uden at han vidste af at have gjort noget ondt, blev han en morgen arresteret«.
Sådan starter Processen, som over hele verden er blevet en bibel for sandhedssøgende mennesker.

Kafkas værker i dansk oversættelse:
I Fangekolonien og Den Første Kummer. Hasselbalch, 1944
Processen. Roman. Gyldendal 1945 (oversat af H.C. Branner), Gyldendal  1981 (oversat af Per Øhrgaard)
Slottet. Roman. Gyldendal, 1949.
Den Sandhedssøgende Hund. Forvandlingen. Afslaget. Fortællinger. Aschehoug, 1956.
Et kejserligt budskab og ni andre Prosastykker. Gyldendal, 1960.
Amerika. Roman. Gyldendal, 1964.
Samlede Fortællinger 1-2:
Dommen og andre fortællinger.      Gyldendal, 1967
Beskrivelse af en kamp og andre fortællinger. Gyldendal, 1968
Breve til Milena. Gyldendal, 1969
»Kære far, forstå mig ret...«. Kafkas breve til sin far. Kælderbiblioteket   nr.3, 1985
»Mit liv er en tøven før fødslen«. Dagbøger i udvalg. Hans Reitzel, 1991.

Litteratur om Kafka på dansk:
Max Brod: Franz Kafka. En biografi (1937). Fremad 1968
Elias Canetti: Den anden proces. Om Kafkas brevveksling med Felice. Kælderbiblioteket nr. 5. København 1986.
Villy Sørensen: Kafkas Digtning. Gyldendal, 1968
Klaus Wagenbach: Franz Kafka. Rosenkilde og Bagger, 1978.
Per Øhrgaard: Franz Kafka. Fremmede digtere i det 20.Århundrede,
bind 2. Gad, 1968
Ernst Pawel: Kafka. Biografi. (1984). Spektrum, 1992
Gustav Janouch: Samtaler med Kafka, Hans Reitzel 1993