Makholmsagen

35 ÅRS U N Ø D I G  OG  U L O V L I G  RETSTRÆTTE

S O M JEG SAGDE TIL FOGEDEN: 10.11.1976. - "JEG HAR KUN GJORT, HVAD JEG HAR
TINGLYST RET TIL, - SE BARE !" - " DET HAR JEG IKKE TID TIL - I DAG", VAR SVARET.
"NU NEDLÆGGER JEG ET FOGEDFORBUD, - DET TAGER DE INGEN SKADE AF."
-- OG. - MED DETTE PENNESTRØG BLEV DEN DAGLIGE DRIFT AF VORES SLÆGTSGÅRD
SDR. MAKHOLM - "KRIMMINALISERET-!"

OG, - IFLG BILAG 11 - T A B T E GDR. HENNING SØRENSEN´S OG KOMMUNENS FÆLLES
SUPER-ADVOKAT MARTIN BECK & PARTNER. VEJLE -- ALLEREDE DERES PÅSTÅEDE VEJ-
RETTIGHEDER, I HENH. TIL DEN ENDELIGE OG INAPPELLABLE JORDFORDELINGSKENDELSE,
DER SKAL RESPEKTERES AF ENHVER- ! - TINGLYST 17.MAJ.-1972.
ALTSÅ, 4 ÅR - F Ø R - MAKHOLMSAGEN STARTEDE.

DET TOG BARE 11 ÅR AT FÅ AKTINDSIGT I KENDELSENS BILAG 11.
OG SÅ VAR TOGET JO KØRT.

29. februar 2012

Kæreskrift vedlagt to bilag:

Se det større