Ilse Makholms klage til Advokatrådet over skifteretsbestyrer/bobestyrer advokat A.G. Kampmann

      Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
      6990 Ulfborg.                                           Den 30. maj - 2007.

Til Advokatrådet.
Kronprinsessegade 28.
1306   København K.                  Pr. telefax  nr.: 33 36 97 60 /- 5 sider i alt.

Klage over skifteretsmedhjælper /- bobestyrer adv. A.G. Kampmann. Struer.

   Idet retspræsident Hardy Brunsgaard Pedersen. Holstebro, ved brev af g.d. har oplyst, at han ikke kan behandle min klage af 12.ds. over skifteretsmedhjælper/- bostyrer adv. A.G. Kampmann Struer, - påklager jeg herved at adv. A.G.Kampmann´s manglede besvarelse af mit brev af 6.ds. - til Advokatrådet.
   Samtidigt påklages det forhold, at fru Kampmann indtil d.d.- som beskrevet i mit brev af 6.ds. -  har dækket over /- undertrykt hendes kollega: - Adv. Martin Becks undertrykkelser af Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort.
            Endvidere påklages det forhold, at fru Kampmann, som skifteretsmedhjælper undertrykker/-dækker over dommer R.Aues og retsass. Elmquists embedsforsømmel-ser og lovbrud i Makholm-komplekset - af indbyrdes modstridende retsafgørelser…

  Må jeg snarest høre fra Dem ? –

 

                                                              V.h.    Ilse Makholm.

                       Tlf. med fax:  97 86 10 15. / - E-mail: ilsemakholm@mail.dk


Bilag: Kopi af retspræsidentens brev af  29.ds. +
         kopi af min klage af 12.ds. med kopi af mit brev af 6.ds til adv. Kampmann.