000.2007.03.30. 

Kopi af mail til departementchef  Mich. Lund.

 

 

To: Jmt.
Subject: Til depatementchef hr. Mich. Lund. Jmt.
X-Attachments: C:\Documents and Settings\Ilse Makholm\Dokumenter\000.2007.03.30.
Undertrykkelser i Makholmsagen.doc;

 

   Højstærede !       Herved har jeg den udsøgte fornøjelse, at kunne fremsende en kopi af
                          fhv. voldg.-retsformand Paul Føns Hansen´s notat af  d.d. - vedr. under-
                          trykkelsen af det tinglyste jordfordelingskort i Makholm-komplekset..

   Ved mit brev af den 6.jan.-d.å
. fremsendte jeg kopi, i ekstrakt,- af det tinglyste jordford.-
kort til Justitsministerens personlige orientering. - Og udbad mig et Mininistersvar - ? -
   Ved rec. brev af 12. ds. til Dem hr.Lund, fremsendte jeg ligeledes kopi af dette tinglyste
matr.-kort, sammen med kopi af andre dokumenter fra Makholm-sagen...

- I hvor lang tid endnu ?- Kan DE, - på Justitsministerens vegne, - tillade,- at jmt.´s samlede
embedsværk, - dommere, anklagere og advokater m.v. undertrykker dette tinglyste dokument ?-
Påberåber sig domme, - der netop er afsagte på grundlag af. dommeres, anklageres og advokaters
idelige undertrykkelse af dette tinglyste bevismateriale - overfor retten, - som beskrevet i
nærværende notat ?        Må jeg snarest høre fra JER ?       V.h.   Ilse Makholm.
  

 

Forhv. voldgiftretsformand Paul Føns Hansens notat