Ilse Makholm.                          Pr. telefax nr.: 33 34 00 01 / - 2 sider i alt – Og,
P.t. Lillemarken 9. Resen.                  pr. postbesørget brev - med bilag /- 8 sider i alt
       7600  S t r u e r.

Personligt.
Til  Formanden for Advokatrådet.     

Adv. hr. Søren Jenstrup.                    
v./ Advokatfirmaet Lett.
Rådhuspladsen 4.
1550 København V.                                    

    Ved  medfølgende kopi af min fremlæggelse til retten af d.d. -  Samt  til  DERES videre foranstaltning, - tillader jeg mig herved at gøre DEM opmærksom den manglende ligebehandling, vedr. tingbogsfejlene,- henholdsvis i Struer: - Hvor det har affødt 33 års retsløse tilstande for mig og min familie, - bare at forsøge på, - at få rettet - såvel gamle som nyere fejl, - med fængsels-ture, - million-tab, - rets- og hjem-løshed til følge..

  Modsat retstilstandene i Helsingør: -  Hvor det, - som dokumenteret i vedlagte, - samt oplyst overfor mig af grundejeren, - kun tog ca. - en time, - at få ekspederet en rettelse i tingbogen - derovre..

  Jeg har tilsammen, igennem alle disse år, betalt til  i alt tretten  ”hjælpeløse” advokater, der alle har måttet opgive, at få de gamle fejl i tingbogen rettet og få tingbogen korrekt a´jourført med den endelige inapp. jordfordelingskendelse af 4.okt.1967, tinglyst den 17.maj.-1972 på vores slægtsgård: Matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr.: ” Sdr.  Makholm.” - Makholmvej 43-45 Resen. 7600 Struer..

  HELE sagen er åbenbart af en så tvivlsom beskaffenhed, at  i n g e n  advokat mere vil røre ved den, - med en ildtang ? - - Jeg har gjort utallige forsøg over hele landet - ( endog i Norge ) - uden resultat.   Og,- jeg har indgivet skriftlige anmeldelser til politiet om falske opl. til retten o.s.v.    -  Der ER bare ”ingen hjemme”-  nogen steder…

 Gælder da hverken tingl.-loven ? - el. Grundlovens bestemmelser ? - om den private ejendomsrets ukrænkelighed i Struer / - nu Holstebro retskreds ? –

Struer den 29.august.- 2009.            Ilse Makholm.                Tlf. m.fax: 97 86 10 15.       

E-adrs. < ilsemakholm@mail.dk >