Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
       7600  S t r u e r .                                                       Den 29. maj – 2009.                                  

 

                                                 K æ r e s k r i f t .


Til Vestre Landsret.

8800  V i b o r g .
 

   Herved kæres Holstebro rets beslutning ( uden j.nr. ) af 15.05.2009 til Vestre Landsret.

   Holstebro ret har, - ved sin beslutning - a f v i s t, -  at bringe tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr. i overensstemmelse med rettens egne udtalelser i brev af 19.dec.- 2008, - med henvisning til, at Struer ret, ved tidligere afgørelser, skal have taget stilling til, at dommer R.Aue, - ved sine egenhændige såkaldte rettelser den 07.05.1992, overførte tinglyste hæftelser til et ikke eksisterende matr. nr. OG overførte samtidigt vej-og færdselsret til dette – IKKE - eksisterende matr. nr. hvor al tinglyst og u-ting-lyst vej-og færdselsret  a l l e r e d e  v a r  b l e v e t  o p h æ v e t,  ved den endelige jordfordelingskendelse, tinglyst 17.05.1972 på matr. nr. 3-a Makholm gdr. Jvf.  rettens egne udtalelser i brevet af 19.12.2008.

   Retspræsident hr. Hardy Brunsgaard Pedersen har til d.d. ikke reageret på min opfordring af 11.05.09 til at foretage det fornødne, - således at der kan blive orden i tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr. - hvorfra jeg /-vi blev fordrevet som retsløse af samme årsag: - Fejlene i tingbogen ! -
   Med henvisning til mit brev af 27.05.09 til Holstebro ret, opfordrer jeg herved retten til, under nærværende kæremål, at fremlægge den afgørelse fra Struer ret, der påberåbes i rettens brev af 15.ds.

   Når jeg har modtaget denne retsafgørelse, forbeholder jeg mig ret til at fremkomme med yderligere til opklaring af betydningen af og grundlaget for dommer R.Aues egenhændige rettelser /- manipulering i tingbogen den 07.05.1992, - uden at tage stilling eller hensyn til øvrige tinglyste dokumenter.

 

Bilag: Kopi af mit brev af 27.ds. til Retten i Holstebro.        Vh.   Ilse Makholm.