Ilse Makholm returnerer en check på kr.429.743,82
til Retspræsidenten i Holstebro


    
Ilse Makholm.                                            
P.t.  Øbyvej 7. Husby.
     6990  Ulfborg.                                                      Torsdag den 28. juni – 2007.

Overbringes

Retspræsident hr. H.Brunsgaard Pedersen.
Skivevej 2.   7500  Holstebro.
----------------------------------------

     Dags dato har jeg modtaget medfølgende materialer fra det politianmeldte dommerembede og skifte-ret i Struer, der herved returneres sammen med kopi af mine politi-anm. af  21. og 27. dec.- f.å. - idet jeg naturligvis ikke, på nogen måde, kan anerkende nogen beslutning eller opgørelse der er truffet af de politianmeldte: Skifteretsmedhjælper adv. A.G. Kampmann, - skifteforvalter I. Elmquist og dommer R.Aue. Struer.

 Kan Retspræsidenten tillade at dommerembedet i Holstebro, på denne måde under- trykker tinglyste dokumenter ? -

   Som det fremgår af statsadv. P.Brøndt Jørgensen´s brev af  9. maj d.å. - er han endnu ikke færdig med at behandle disse anmeldelser. 

  Det må gå over i retshistorien, - h v i s  den partner og såkaldte medejer af I/S. Sdr. Makholm, - der skylder mig godt og vel 1,8 mill. kr. for, bare - med rette, - at kunne kalde sig medejer af  I/S.´et, - skal  kunne kræve afholdt en ” frivillig” auktion  på kreditors, - d.v.s. MIT - hele u-skiftede bo, - således at yngsten bliver snydt, for både sine store tilgodehavender i I/S.´et og sin arveandel i slægtsgården o.s.v. -

    Jeg forbeholder mig ret til - at kræve den u-lovligt afholdte auktion annulleret, -samt ret til at kræve erstatning for tort og tab  pga. undertrykkelsen af de tinglyste bevismaterialer for,- at h e l e den såkaldte ”Makholm-sag” ER u-nødig  retstrætte, forårsaget af Struer dommerembedes manglende troværdighed og  hæderlig-hed i embedsførelsen.

 

                                         Må jeg høre fra Dem ?      M.v.h.    Ilse Makholm.        

Bilag:  Det d.d. fra skifteretsmedhjælperen modtagne + en check:  429.743,82 kr.

Kopi af nævnte politianmeldelser og statsadv.´s  brev af  9./ 5. d.å.