Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
      7600  S t r u e r.                                                Den 27. maj. – 2009.

 

Til Retten i Holstebro.
Skivevej 2.
7500 Holstebro.                                                  Pr. telefax nr.:  99 68 54 01 / 1 side.

 

Angående:  Fejlene i tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr.

   De har, - i brev af 15.ds. - uden journal nr. - udtalt. : - ” Deres anmodning vedrører spørgsmål, som tidligere er behandlet og afgjort ved Retten i Struer.”

   Under henvisning til denne udtalelse, begærer jeg herved tilsendt kopi af den afgørelse, som Retten i Struer skal have truffet og forkyndt for mig -?-  I anledning af, at dommer R.Aue, - iflg. brevet af 11.11.1992 til Struer kommune, med opl. om hendes egenhændige såkaldte ”rettelse,” i tingbogen - gelejdede mine undertrykte tinglyste ejendomsrettigheder: Ptg. lyst 28.01.-1880  og ptg. lyst 23.10.1889, - ud i mosen - til det ikke længere eksisterende matr. nr. 1-e Resen vestlige del ?  - Når al tinglyst og u-tinglyst vej-og færd-selsret ad den, i disse påtegninger, nævnte private vej og bro over matr. nr. 3-a Makholm gdr. og Resenkjær bæk, iflg. DERES brev med bilag af 19.12.2008, blev ophævet, ved den endelige jordfordelingskendelse, tinglyst på matr. nr. 3-a Makholm gdr. den 17.05.1972…

   Med hensyn til betaling for den herved begærede kopi af Struer rets afgørelse, anmodes De om at oplyse, om De skal have mere herfor, end de 175,00 kr. jeg allerede har betalt for den servituterklæring, - som De – endnu ikke -  har udleveret ? -   

 

                                 Vh.   Ilse Makholm.

 

                                  Tlf.m.fax:  97 86 10 15 .