Åbent brev.

Hvilken ynk og elendighed –


 Hr. Rigspolitichef  J.H. Højbjerg, -  at sætte netop den statsadv. i Viborg, -  til, at se på min anmeldelse imod politidirektør Jens Kaasgaard. Holstebro, - når netop statsadvokat hr. P. Brøndt Jørgensen - som daværende vicestatsadv. - just deltog i det møde hjemme i Sdr. Makholm, i min pejsestue, - den 22./3.-1988,  sammen med daværende statsadvokat Uno Valbak, - hvor de to herrer fik forelagt beviserne for,  at  h e l e  den såkaldte "Makholm-sag" -  reelt  ER  u-nødig  retstrætte ! -

  Det har - selvfølgeligt ikke - været muligt, at få aktindsigt  i den redegørelse, - der efter vores daværende krimminelle justitsminister: E.Ninn-Hansen´s ordrer – skulle blive resultatet af dette møde, der i første omgang, overfor pressen, skulle hedde sig, at være et
"privat besøg." ( Avisartiklerne herom,  ligger i kopi  hos statsadvokaten  som bilag nr. 4 og 5, ved mit brev af  8. ds. - hvoraf kopi  samtidigt ER faxet til Rigspolitiet på fax nr.: 45 15 00 17 - til  DERES orientering.

  ALLE, - har åbenbart hænderne i hinandens lommer, indenfor Politiet og det korrupte danske retsvæsen.  DEN statsadvokat, der foranledigede det første justitsmord imod os, i sag : V.L. S 2273 /- 1981, - ved at lade hånt  om V.L.´s kendelse af 11.dec. 1981 om, - at  jordfordelingskendelsen af 4.okt.-1967 skulle fremlægges under denne sag. - DEN statsadvokat  sidder  minsandten  NU- og  vil forklare mig, - at der er intet NYT i sagen ? - NÅR retten i Holstebro, ved brev med bilag af 19. dec 2008, - som NYT dokument, HAR identificeret og udleveret kopi af det  tinglyste  jordfordelingskort, som statsadvokat Uno Valbak undertrykte overfor V.L. iflg. statsadvokatens e g e t  brev af 15. febr. 1984. - Og, som ifølge rettens udtalelser beviser, at de offentlige straffesager imod os,  er førte som rene skueprocesser. 

 Må jeg tillade mig, at spørge Rigspolitichefen personligt - om følgende.

  : -- ER det heller ikke NYT for  Rigspolitichefen  s e l v ? -  at  V I   har  måttet   v e n t e   i
snart 34 år -  på,  at få denne endelige inappellable jordfordelingskendelse  r e s p e k t e r e t
af  det  POLITI, - der i alle disse år - er gået de såkaldte " pålidelige løgnere  - til hånde ?
-

  forhånd - TAK  for et snarligt og relevant svar på ovenfor anførte.


Med venlig hilsen.       Resen den 25.sept. - 2010.     

    Ilse Makholm.

( tlf.m.fax: 97 86 10 15 )