Ilse Makholm.
P.t.  Lillemarken  9  Resen.
       
7600  S t r u e r.                                        Den 24. sept. 2010.

Personligt til Statsadvokat
hr.  P. Brøndt Jørgensen.
8800  Viborg.                              Pr. telefax nr.:  86 60 07 30 / - 2 sider i alt.

Vedr. Deres j. nr.: SA5-2010-329-0050.

  Herved bekræftes  modtagelsen d.d. af Statsadvokatens tre hele siders  g a m l e genfortællinger, - om  a l l e  de forgæves forsøg - jeg har gjort for, at gøre Statsadvokaten   b e g r i b e l i g t   hvad det er,  der er foregået i retten - af   h e l t unødige retstrætter,  lige siden der den 10.11.1976,  blev nedlagt et  fogedforbud i m o d vores tinglyste ejendomsrettigheder.
Samt. at jeg sad ved køkkenvasken og påhørte Paul Føns Hansen´s telefonsamtale med Deres uforskammede sagsbehandler CRS. - Der syntes at være ligeså umotiveret for en fornuftig samtale,  som sin foresatte til en reel sagsbehandling.

  Dersom Statsadvokatens sagsbehandler havde været indenfor pædagogisk rækkevidde, så ville Paul F.Hansen, der ved ALT om sagen, stille og roligt, ( som det nu er hans natur ) have forklaret CRS. det håbløst forkerte i,  at sidde og strikke i gamle mosgroede afgørelser fra  f ø r  den 19.12.-2008. - Den dato, hvor Retten i Holstebro, som nyt dokument i sagen, identificerede og udleverede DET,  i  a l l e årene  h i d t i l   u n d e r t r y k t e  tinglyste dokument, fra den endelige og  inappellable jordfordelingskendelse af 4./10.1967,  hvorefter  ALLE  haver sig at rette. Og, som Statsadvokaten i Viborg undertrykte under sag: V.L. S 2273 /- 81.

  Vi andre kan kun beklage, at politiet - som sådan -  nu i snart 34 år,  med sine afvisninger og ”delvise undersøgelser”  h e l e  t i d e n  har været mere end villige til, at slæbe MIG og mine i fængsel, - den ene gang efter den anden, - u d e n   nogensinde at gøre sig den ulejlighed at undersøge vores fremlagte beviser for tinglysningsdommerens fejl og sjusk med tingbogen.  Jeg medsender til Statsadvokatens orientering kopi af ( brandskadet ) men læselig brev fra landinspektør M. Rump. Sønderborg.  til dommeren i Struer,  hvori der netop  o g s å  henvises til  føromtalte ”til kendelsen hørende kort” – som det tog  mere  end 32 år,  at  få frem i lyset.   Dersom Statsadvokaten ”skulle have glemt noget” fra vores møde i pejsestuen i Sdr. Makholm den 22./3.1988,  kan De bare sige til. - Paul F. Hansen var heldigvis også tilstede. VI fik aldrig at se Deres referat til jmt. af dette møde.

Bilag:  Kopi af landinsp.-brev af 1997.                           Ilse Makholm.