Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
   7600   S t r u e r.                                                  Den  24. juni – 2008.

 


Til politidirektør hr. Jens Kaasgaard.

Politigården Nørreport.
7500  Holstebro.                                         Pr. telefax nr.:   96 10 14 88 / - 1 side.

  DE har tidligere, i anledning af Dagbladet Holstebro-Struer´s jubilæum, - holdt et foredrag under titlen: ” Gå ikke på akkord med u-retten.

 Statsadvokaten i Viborg har nu,- ved brev af g.d. overladt det til DEM, at undersøge Deres egen embedsførelse: – Undertrykkelse af tinglyste dokumenter, - samt fjernelse af tinglyste dokumenter fra sagsakter.  Således, - at De NU er ude af stand til at doku- mentere lovligheden af Deres egen embedsførelse..

  Derfor opfordrer jeg Dem herved til, - at erklære Dem inhabil. – Således, at der kan blive foretaget en reel uvildig undersøgelse af DERES gentagne embedsforsømmelser og lovbrud i ”Makholm-komplekset.”

 

Må jeg snarest høre fra Dem ? –

                                                                    V.h.      Ilse Makholm.

 

E-adrs:  ilsemakholm@mail.dk                     Tlf. m. fax:  97 86 10 15...