Ilse Makholm.
Makholmvej 45. Resen.
7600   S t r u e r.                                             Den 24. febr. - 2004.   

Afleveres d. d.                                               Vedr.: Deres j.nr. 47-7100-VP.

                  
Til skifteretsmedhj. adv. A.G.Kampmann.
Østergade 29. S t r u e r.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    For at sikre mig imod, - at De skal kunne henholde Dem i u-videnhed om sagens rette sammenhæng, fremsender jeg herved kopi af vores politianmeldte tingl.-dommers brev til mig af g.d.   (  Politianmeldelsen behandles p.t. ved  Rigsadvokaten under j.nr.: A-2003-49-0062 / sagsbehandler RPA.)
    
     Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at dommer R.Aue virkeligt har i sinde, at ville jage
mig fra hus og hjem som hævn for, - at jeg har tilladt mig, - at gøre hende opm. på, at
hun ikke er sin plads værdig, - f o r d i  hun  I K K E  V I L  overholde tingl.-loven.  Fordi hun hverken kan / eller vil besvare mine åbne breve, der nu har været vist frem på internet-avisen:  www.kafka.dk   i over et år.    ( Brevene til dommer R.Aue af  25.-28.-og 31.jan.-2003. )  Samt det forhold:  At red. på kafka angiveligt skal have ringet til  R. Aue og spurgt:  -  Hvordan er det at være dommer i Struer  og blive kaldt en -svindler ?   Hvortil R.Aue skulle have svaret: -  "Jeg gør det så godt jeg kan."  - Hvad jeg / VI - desværre ikke kan nøjes med, - al den stund - det jo ikke er min /el. VORES  opgave, at rette fejl i tingbogen, for slet ikke at skrive om alle de mange års
f ø l g e r 
heraf: - Startende med fogedforbud imod vores tinglyste rettigheder,  - chikanerier og derpå følgende straffesager, med  tilsammen otte fængselsture til følge, trusler om tvangsauktioner o.s.v. igennem  27 år.   ---  HVAD  har  VI  dog gjort ?  -

   Vi har gjort dommerembedet opm. på, at der er fejl i tingbogen !  

  Idet jeg endnu ikke har modtaget noget svar på min fax af 21.ds til Dem, afleverer jeg herved kopi  - TIL DEM, - af de kort, der er henvist til i P.Føns Hansen´s breve af 16.- og 19.ds. til retten i Struer, vedr. revision af tingbogen.    Som det fremgår af dommer R.Aue´s breve af g.d. - har Aue - endnu engang afvist at revidere /- r e t t e tingbogen, således at den bliver i overensst. med den tinglyste jordford.-kendelses forudsætninger og bestemmelser, samt dens tinglyste notering i Matriklen af  29.12.-1971.  Jeg fastholder naturligvis min begæring om rettens kendelse for, at den af Dem begærede og annoncerede "frivillige" auktion på mine ejendomme aflyses.

Må jeg snarest høre fra Dem ?                                                          

  M.v.h.      Ilse Makholm.