Ilse Makholm.                                        Tlf. m fax:  97 86 10 15.
P.t.   Lillemarken 9  Resen.                            <ilsemakholm@mail.dk>
         7600  S t r u e r.                                        Den 23. oktober 2010.


Til  Statsadvokat
hr. P. Brøndt Jørgensen.
8800  V i b o r g.                         Pr. telefax nr.: 86 60 07 30 /- 2 sider + kvittering

 

Vedr.:  Deres j. nr.:  SA5-2010-42-0169  CRS / LOA.

   Statsadvokatens sagsbehandler har, i et brev af 20. ds. henvist til Deres brev af 23.september d.å.

   Med henvisning hertil, fremsendes herved kopi af mit brev af d.d. uden bilag til politidirektør Jens Kaasgaard. - Dette brev, blev efter vagthavendes henvisning, d.d. lagt i postkassen på Politigården Nørreport i to eksemplarer + bilag,  fordi vagthavende afviste at kvittere for modtagelsen af ligelydende - på kopien.  - Ville man have en kvittering, kunne man komme igen på mandag. - Tak.  Derefter blev brevet sendt pr.telefax derud og jeg medsender fax- kvitteringen fra d.d. kl.11:26. 

   Kan Statsadvokaten  f o r t s a t  t i l l a d e, at politidirektør Jens Kaasgaard - med sin passivitet undertrykker, at de - i min politianmeldelse af 14.august d.å.- omtalte : Skifteretten i Holstebro og gdr. Henning Sørensen - under sag: Retten i Holstebro nr. BS 90-269/2009, som sagsøgte,  med deres påstande overfor retten, har fungeret ”som en slags stråmænd” for politiet og statsadvokaten, ved  h e l e  tiden – og
i g e n - at undertrykke,  at de offentlige straffedomme i sagerne: SS 79/1981, V,L,S 2273/1981 og V.L.S 863/-1982 er afsagte på grundlag af,  at politiet og statsadvokaten har forhindret
/- nægtet os anklagede adgang til det tinglyste dok. /- jordfordelingskort, som Retten i Holstebro først identificerede og udleverede kopi af, ved brev af 19.12.2008, og i strid med dette tinglyste dokument ? -  

 Og, kan det være indenfor lovens rammer i ”Retsstaten Danmark ?” - At sagesløse retsforfølges, udplyndres og jages fra hus og hjem, på grundlag af offentlige myndig-heders totalt manglende respekt for mine tinglyste private ejendomsrettigheder, bund- løse bureaukrati og gennemsyrende korruption -  i Makholm-sagen, - lige siden den 10. nov. 1976 - ??? -

 

Med venlig hilsen.            

                                                 Ilse Makholm.