Ilse Makholm.
P.t. 
 Lillemarken 9 Resen.
         7600  S t r u e r.                                        Den 23. okt. 2010.

 

Til Folketingets Ombudsmand.
Gammel Torv 22.
1457  København  K.                          Pr. telefax nr.:  33 13 07 17 /- 3 sider i alt.  

  Undertegnede har tidligere, og vist nok endda flere gange, - forgæves henvendt mig til Ombudsmanden.

 Nu er jeg så blevet kraftigt opfordret til, - at ”gøre forsøget” - én gang til. -

 Såh herved fremsendes pr. fax mine to seneste breve af d.d. - henholdsvis til politi-direktøren i Holstebro og statsadvokaten i Viborg, - for om muligt - snarest at få en ende på 34 års fuldstændigt unødige retstrætter og retsløshed - pga. de, i mine breve beskrevne forhold.  Samt, at det tilsyneladende  ER  politiets fornemste opgave, at få sagesløse straffet, kriminaliseret og jaget fra hus og hjem og udplyndret, med dette ene formål, derved at få mørklagt vores dommerdiktatur´s fantastiske arrogance, em-bedsforsømmelser og magtmisbrug igennem alle disse år. / - Forhindret mig i, - at få tilbageleveret  a l l e  de værdier - som politiet og statsadvokaten har været gdr. Hen-ning Sørensen behjælpelig med, at få frastjålet mig /- os.

  Det er altså sådan det foregår i realiteten – i Retsstaten Danmark ! –

 

  Med venlig hilsen.  

 

                                             Ilse Makholm.