Åbent brev ! –

Til Justitsminister hr. Lars Barfod.
Christiansborg.  DK

  Til lykke med udnævnelsen til Justitsminister / - Minister for Rettens tjenere.

  Herved tillader jeg mig høfligst at gøre dig opmærksom på, at den tidligere Justitsminister Brian Mikkelsen ikke nåede at besvare mit åbne brev af 5. febr. 2010 ( offentliggjort på www.kafka.dk )  vedr. en undersøgelse af, hvad der af Justitsministeren anses for værende god retspraksis ?

  Derfor opfordrer jeg dig nu til, - som ny Justitsminister, - at tilkendegive, om du finder det foreneligt med god retspraksis, når de tre på hinanden følgende dommere i Struer:
K. Lind, - C.E. Andersen og  R. Aue,  iflg. de senest frem-komne oplysninger fra Retten i Holstebro, - i hele deres embedstid, - har lidt af en sådan vedvarende åndelig svaghed, at de som tinglysningsdommere har været ude af stand til at bringe tingbogen for Struer retskreds i fuld overensstemmelse med den, af dommer K.Lind, den 17.05.1972  tinglyste endelige jordfordelings-kendelse af 04.10.1967 -?-   Og, - som sagsøgte, på embedets vegne, har afgivet falske opl. til retten.

 Og, finder du det også for værende god retspraksis, når jeg nu - igennem mere end 33 år, er blevet retsforfulgt, dømt, straffet og jaget fra hus og hjem på grund af, at disse tre dommere har indtaget dommersædet og dømt i de sager, hvor sag-søgers advokater: Søren Smith Knudsen. Struer og Martin Beck. Vejle, - i civile sager - og anklager: politimester Frantz Cohn. Holstebro, under offentlige straffe sager, har dækket over dommernes embedsførelser og lovbrud / undertrykkelse af de tinglyste dokumenter, der iflg. de seneste udtalelser fra Retten i Holstebro beviser, - at jeg igennem mere end 33 år, er blevet retsforfulgt med urette.

Resen den 23. februar 2010.         
                                                            Ilse Makholm.
                                                     P.t.  Lillemarken 9. Resen.
                                                                         7600     ,S t r u e r .      

Tlf. / m.fax :  97 86 10 15.   E-mail  < ilsemakholm@mail.dk >