Ilse  Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
     6990  Ulfborg.                                             Den 22.nov.-2007.  

 

Til  retspræsident H. Brunsgaard Pedersen.
Skivevej 2.
7500 Holstebro.                           Pr. telefax nr. 97 42 06 99 /- 2 sider i alt.

 

Vedr. Deres j.nr.´e: 8199. 2007. 1. 2. /- 0999. 2007. 1. 2. - samt uden j.nr.  

  Stadigvæk uden svar på mine breve til DEM af hhv. 23.aug. og 31.okt. d.å.- tillader jeg mig herved at præsentere DEM for landinspektør Mogens Rump´s henvendelse til justitsminister Lene Espersen af 29./9.-02.

  DE bedes især lægge mærke til det tredje afsnit: - Det skyldes i princippet, at en dommer dømmer sig selv uskyldig  i egen forkert handling- o.s.v.

 Vil DE venligst præcisere, om jeg er ”gået forkert i byen”  når jeg nu for tredie gang henvender mig til Retspræsidenten, - vedr. Deres underordnedes afskyelige ondskabsfulde magtmisbrug i Makholm-komplekset, – imod mig og min lille familie, - i alle disse år ? –

                      Kunne DE – i det mindste – ikke bare besvare mine henvendelser ? –  Eller: - Gælder tinglysningslovens § 20 ikke, - når sagsøgte dommere, - på embedets vegne,- har afgivet urigtige oplysninger til retten- og efterfølgende fra dommersædet under offentlige og civile straffesager, kalder sig habile, undertrykker tinglyste doku-menter, for at kunne  straffe klageren m. fam.- ?- Gøre mig både retsløs og u-myndig + hjemløs, - ved at lade skifteretten arve mig i levende live, - således,-  at den ene af mine to sønner bliver gjort til millionær, - på den andens bekostning o.s.v.

   ER vores højt besungne danske rets-stat – virkeligt så anløbent - af løgn og svindel at jeg, – efter 13 advokaters hjælpeløshed, - skal til EMD. - for at få respekteret mine tinglyste ejendomsrettigheder, - bare pga. danske dommeres fejl og sjusk med ting-bogsføringen i Struer retskreds ? -  Vedr. mine /- vores landejendomme, matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr. Makholmvej 35, – 43 og 45. Resen. 7600  Struer. 

 

Må jeg snarest høre fra Dem ? –

                                                                   V.h.    Ilse Makholm.

 

Læs om landinspektør Mogens Rump, der døde i efteråret 2004
Gå til Grundlovsværn