Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen
       7600  S t r u e r .                                          Den 19. november 2010.

 

Til Politidirektør hr. Jens Kaasgaard.
Politigården  Nørreport.
7500   Holstebro.                                       Pr. telefax nr.: 96 10 14 87 /- 5 sider i alt.

 

Vedr. anholdelsen af mig til fremstilling i fogedretten den 22. ds. kl.11,00.

   Herved fremsender jeg kopi af mit brev af 03.11.2008 til retten i Holstebro og rettens svar med bilag af 19.12.2008.

   Iflg. rettens brev skal der efter jordfordelingskendelsens tinglysning den 17.05.1972 a l e n e  være vej over matr. nr. 3-a Makholm gdr. til matr. nr. 3-g Makholm.  Med dette brev har Retten i Holstebro bekræftet og ført bevis for rigtigheden af politime- Frantz Cohn´s påstande overfor Vestre Landsret under sag B. 1945 / 1983 om, at  det i k k e  lader sig gøre, at fremskaffe et iht. den endelige jordfordelingskendelse ting-lyst dokument, der kan  l o v l i g g ø r e  politiets bistand til gdr. Henning Sørensen´s færdsel over matr. nr. 3-a Makholm.   Politiets bistand til gdr. Henning Sørensen blev alene ydet på grundlag af de af retten afsagte kendelser og domme. – Og, disse kendelser og domme  ER  iflg. rettens udtalelser i brev af 19.12.2008  afsagte på grundlag af falske oplysninger fra gdr. Henning Sørensen.   

- Jvf. mit brev af 01.04.2004 til Politimesteren.

   Hvad er herefter politiets opgave ?

   Er det politiets opgave at beskytte mig imod yderligere anholdelser og udplyndring i fogedretten på grundlag af Henning Sørensens falske oplysninger til retten ?

ELLER:

   Er det fortsat  politiets opgave, at anholde mig ? - på grundlag af fogedrettens begæring ?  således at fogedretten kan foretage yderligere udplyndring af mig ? - på grundlag af gdr. Henning Sørensens falske oplysninger til retten, samt idelige og unødige retstrætter.

+ bilag.                       Med venlig hilsen.            Ilse Makholm.

                                                                      Tlf. m. fax: 97 86 10 15.