Ilse Makholm.
P.t.  Øbyvej 7. Husby.
     6990 Ulfborg.                                             Den  19. okt. - 2007. 

Personligt:

Til Justitsminister fru Lene Espersen.
Slotsholmsgade 10.
1216 København K.                                  Pr. telefax nr.: 33 93 35 10 /- 1 side.


Vedr.: Civil-og Politiafdelingen´s: Sagsnr.: 2007-1004-0217. / Dok.: KKR 40426

   Justitsministeriet har nu, ved brev af 16. ds. i sag nr. 2007-1004-0217 - o p l y s t,  at jmt.  i k k e er i besiddelse af noget aktstykke, hvori statsadv. P.Brøndt Jørgensen har gjort Justitsministeren bekendt med de tinglyste dokumenter og  øvrige  oplysninger, som HAN - sammen  med  Uno Valbak, - f i k  forelagt, - under mødet den 22.03.1988 på Sdr. Makholm, - vedr. statsadv. Uno Valbak´s - b r u d - på V.L.´s kendelse af 11.12.1981, og undertrykkelsen af de tinglyste bevismaterialer,- under de off. straffesager: V.L. nr. S 2273/1981 og V.L.nr. S 863/1982. 

 Jvf. statsadv. Uno Valbaks brev af 11.04.1988. -   J. nr. 478 / 88  v / EMB.

Samt jmt´s påstande overfor os i Højesteret, under sag: HR. nr. 160 /- 1989.

Hvilken tillid kan Justitsministeren herefter have til statsadv. P.Brøndt Jørgensen ?

  Hvordan og hvornår vil De: Justitsminister fru Lene Espersen, få rettet følgerne af at Justitsminister Erik Ninn-Hansen  flere gange  har afgivet u-rigtige oplysninger til Folketinget og  DE  SELV - flere gange - har afvist at foretage Dem noget, på grund af, - at statsadv. Uno Valbak og statsadv. P Brøndt Jørgensen, - siden 1988, - overfor Ministeren, - iflg. jmt´s brev af 16. ds.- har  u n d e r t r y k t  de tinglyste dokumenter og øvrige oplysninger, - som d´herrer Valbak og Jørgensen  fik  forelagt, - under mødet på Sdr. Makholm den 22.03.1988 - ?-

Må jeg snarest høre fra Dem ?-

 

                                                                 M.v.h.      Ilse Makholm.