Ilse Makholm.
P.t. 
Lillemarken 9  Resen.
       7600  S t r u e r.                                          Den 19.april.- 2010.
 
 
                
 
 
Personligt til Statsminister
hr. Lars Løkke Rasmussen.
Christiansborg.  DK.                                Pr. telefax nr.:  33 11 16 65 /-  5 sider i alt.
 
 
  Statsministeren gøres herved opmærksom på, at de tre seneste på hinanden følgende  Justitsministre ikke har været i stand til, at besvare mine henvendelser vedr. statsadvokaters og dommeres embedsforsømmelser og lovbrud /- undertrykkelse af tinglyste dokumenter. Jvf. seneste henvendelser til Justitsministeren af 23./3. og 5./4.- d.å.
 
 
 Kan De hr. Statsminister Lars Løkke Rasmussen tillade, at den af Dem udnævnte Justitsminister undlader at foretage sig noget, for at få rettet følgerne af politiets, -statsadvokaternes og dommernes massive embedsforsømmelser og lovbrud /- undertrykkelser af fejl i tingbogen og undertrykkelsen af den tinglyste endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967, - tinglyst 17.05.-1972 -  ???  -
 
 
Nærværende fremsendes både pr. fax og pr. e-mail med ovennævnte bilag.
 
 
Må jeg snarest høre fra Dem ? –
 
 
Med venlig hilsen.                                         Ilse Makholm.