Ilse Makholm.
P.t.  Øbyvej 7. Husby.
    6990 Ulfborg.                                             Den 18. okt. 2007.

 
Til Rigsadvokaten.
Frederiksholms Kanal 16.
1220 København K.                            Pr. telefax nr.: 33 43 67 10 / - 2 sider.  

   I fortsættelse af mit brev af 16.ds. fremsender jeg herved kopi af jmt.´s brev af 16. ds. hvoraf det fremgår, at jmt. ikke er i besiddelse af noget aktstykke, hvori statsadv. P.Brøndt Jørgensen har gjort Justitsministeren bekendt med de tinglyste dokumenter og øvrige oplysninger som han,- sammen  med  Uno Valbak, - f i k  forelagt, - under mødet den 22.03.1988 på Sdr. Makholm, vedr. statsadv. Uno Valbak´s - b r u d - på V.L.´s kendelse af 11.12.1981, og undertrykkelsen af de tinglyste bevismaterialer, -under de off. straffesager: V.L. nr. S 2273/1981 og V.L.nr. S 863/1982. 

 Jvf. statsadv. Uno Valbaks brev af 11.04.1988. -   J. nr. 478 / 88  v / EMB.

 Hvilken tillid kan Rigsadvokaten herefter have til statsadv. P.Brøndt Jørgensen ?

Samtidigt gør jeg herved Rigsadvokaten opm. på,  at V.L.´s dom af 04.09.1979 og Højesterets dom af 22.10.1980, er afsagte på grundlag af, at de tre på hinanden føl-gende sagsøgte dommere i Struer: K.Lind, C.E.Andersen og R. Aue, - overfor retten,- bl.a.  har undertrykt  Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29.12.1971 til Jordfordelingssekretariatet, tinglyst den 17.05.1972  på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr.

  Samt, at de civile kendelser og domme, som statsadv. har påberåbt sig overfor V.L. under de offentlige straffesager og senere civile kendelser og domme, - er afsagte på grundlag af, at sagsøger gdr. Henning Sørensen og hans advokatfirmaer Søren Smith Knudsen Struer /- Beck & Partnere Vejle, har undertrykt den tingl.noteringsskrivelse med tilhørende kort, - der er en del af Henning Sørensen adkomstdokument.  

   Herefter opfordrer jeg Rigsadvokaten til snarest at oplyse,  hvornår og hvordan Rigsadvokaten vil få genoptaget og annulleret samtlige kendelser og domme, der i den såkaldte ”Makholm-sag” - er afsagte på grundlag af, - at de tre på hinanden følgende dommere: K.Lind, C.E. Andersen og  R.Aue, - de tre på hinanden følgende statsadvokater: Uno Valbak, P. Brøndt Jørgensen og E. Cassøe, - samt sagsøger gdr. og menighedsrådsformand Henning Sørensen og hans advokatfirmaer:  Smith Knudsen Struer. /- Beck & Partnere.Vejle, - har undertrykt Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort - ? –

 

Må jeg snarest høre fra Dem ?                                  M.v.h.        Ilse Makholm.