To: Sparekassen Limfjorden.
Subject: Vedr. Aktieinvestering.
X-Attachments: C:\Documents and Settings\Ilse Makholm\Dokumenter\000.2010.04.14. PFH. Hemmelighedskræmmeriet.doc;


  Att. Irma Bjerre-Pedersen.                             
 
  Idet jeg takker for Deres venlige forslag om, at lave en aktieinvestering for de godt 429.000,- kr.
der står til en latterlig lav rente hos Jer, - i mit navn.    Men: Som jeg tidligere har gjort firmaet
opmærksom på, - skal jeg hermed gerne gentage: -   AT  DE  PENGE  ER TYVEKOSTER ! -

 HVIS I VIL GØRE MIG EN TJENESTE ?
  -  Så vær så venlig og få de penge returneret ud
til retspræsidenten I Holstebro:  Hr. Hardy Brunsgaard Pedersen, som den nærmeste ansvarlige
for røveriet af min /-vores ( gældfri) slægtsgård, - der ikke var til salg for hverken 5 -eller 6 mio. kr.

  En statsaut. ejendomsmægler på Sjælland har forlængst orienteret mig om: At - Hvis jeg rører
de penge, f.eks. bruger af dem. - Så har jeg  godtaget /- accepteret  ALLE de ulovligheder vi har
været udsat for i alle årene.. -  Kan I forstå det ? -  Det er MIG, - der omtales som enken i medfl.
 Og, - der ligger en ankestævning i Vestre Landsret af  27.12.-2009, -der tilsyneladende har en ret
så vanskelig gang på jorden.  Om det ønskes, fremsender jeg gerne en kopi heraf,  Den unge adv.
der har læst korrektur på ankestævningen, er blevet advaret imod at hjælpe mig mere. Det var så
min adv. nr. 14. - som intet kan udrette,- når det er dommerne der har magten og kan få Kammer-
advokaten til at lyve for sig - i retten. - Og derefter hævne sig på mig, - ved at sætte skifteretten til,
at jage os fra hus og hjem - for så at kunne sige, - at jeg ikke mere har nogen interesse i, at få
fejlene i tingbogen rettet.. - Sådan ligger landet ! -  Se bare www.kafka.dk - eller skriv på Googles
søgelinie: " Johs.Kragh og Frimurerne. " -  God læselyst ! -

 Flot slogan I har : - " ærlig og reel pengehåndværk... "              Vh.   Ilse Makholm.

                                                                                                  Den 18.apr.-2010.

Bilag:

    Hemmeligheds-kræmmeriet og den fuldkomne forbrydelse.

 ER det virkeligt Frimurerne, der iflg. en præsentation i DR. for kort tid siden, har interne love om, at den der røber noget om sammenholdet ( kollegialiteten / - broderskabet ) får tungen revet ud med rode.   I så fald er Frimurerne den farligste forening /-organisation vi har i Danmark ! -  Meget meget mere farlig, - end samtlige rockere, narkoforhandlere /-banditter tilsammen.
  For hvad ER det, - de  i k k e  må røbe ? -  Hvad har de dog for frygtelige hemmeligheder at skulle skjule, de fine herrer i kjole og hvidt ? – Siden det er nødvendigt med såh skrappe foranstaltninger, aflæggelser af eder og besværgelser o.s.v. -?-  Hvad er < MÅLSÆTNINGEN > for dette foretagende ? -
  KAN DET VÆRE ANDET ? – end netop at gøre MAGTEN til RET, så INGEN MERE KAN FÅ RET ? -  ER målsætningen ikke netop at fastholde MAGTEN i dette zataniske broderskab imellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magts udøvere, der  s k u l l e  være adskildte,  ” med vandtætte skodder imellem ?”- som det ellers hedder sig.   F.eks. kan en foged tillade sig, at nedlæg-ge et forbud imod brugen af et tinglyst led, - der i eet hug - gør det krimminelt at drive landbrug på en gård.  ”DET tager DE ingen skade af,”  siger fogeden overlegent til enken, og afviser at se hendes medbragte dokumentation for, - at hun kun har gjort, hvad hun har tinglyst ret til.  – ” DET har jeg ikke tid til i dag,” sagde han, - for nu 33 ½ år siden. –
    Og, - så startede maraton-sagen, fordi der er fejl i tingbogen,  og tre efter hinanden følgende dommere har afvist at medvirke til, at få dem rettet.
  Under offentlig straffesag, indkalder dommeren politimesteren og forsvareren til et hemmeligt udenretsligt møde, hvor politimesteren protesterer imod den, af forsvareren, begærede bevis-og vidneførsel. Vidnerne indkaldes ikke,  og under domsforhandlingerne frafalder forsvareren den begærede vidneførsel der kunne have bevist, at dommeren, som sagsøgt på embedets vegne, - havde afgivet falske oplysninger til Højesteret.   
  - Uanset den tidl. operative leder af PET: - Hans Jørgen Bonnichsen, - i J.P. af 21. marts.d.å. udtaler: ” Hvis man sidder inde med oplysninger om, at en person er dømt uskyldigt, er det en alvorlig overtrædelser af straffeloven.   De regler gælder også for PET. ” Citat slut. - Gælder den lov også for Frimurerne ? – S.u. 
  Jeg har lige konstateret, at den i hvert fald  i k k e  gælder, for hverken byrets,- landsrets,- eller Højesteretspræsidenten, der som tilsynsmyndigheder godkender at et broderskab inklc. 14 advokater - opæder enkens bo og de faderløses arv, - på grundlag af endnu flere dommeres arrogance og svindelagtige foragt for tinglysningsloven. 

                                   Struer den 14. apr. 2010.          Paul Føns Hansen.