Ilse Makholm.
P.t.
Lillemarken 9 Resen.
    
7600   S t r u e r.                                                             Den 17. april 2011.Til Rigsadvokaten.

Frederiksholms Kanal 16.
1220  København K.                                   Pr. telefax nr.: 33 43 67 10 / - 1 side.

 

Angående vores klage af 15. ds. over statsadv. P. Brøndt. Jørgensen. Viborg`s ”genopstående” habilitet, – u d e n   n o g e n  reelle politiundersøgelser.

   Indledningsvist. -

:  Der er meget der tyder på, at det ville være lettere at ”bøje det i neonrør” – eller, ”at save det ud i rustfrit stål, ” – end det er, - at få en Rigsadvokat til - at begribe det gigantiske overmål af arrogance og bedøvende ligegyldighed fra POLITIET´S /- ANKLAGEMYNDIGHEDENS side, - som VI har været udsat for, - siden efteråret 1976, - Og, i ond tro - e f t e r   statsadv. Uno Valbak og dav. vicestatsadv. P. Brøndt Jørgensen, den 22.03.1988, efter ordrer fra justitsm. E.Ninn-Hansen, kom til møde på Sdr.Makholm, og fik forevist de tinglyste dokumenter fra den endelige og i n appellable jordfordelingskendelse, - der allerede ca.  f i r e  å r   f ø r  Makholm-sagen indledtes,  gjorde DEN både u l o v l i g   og 100 %   u n ø d i g !!!-  Det tog f. eks. ikke mindre end elleve år, at få bilag elleve frem i lyset,-  der viser at gdr. H. Sørensen og hans” fællesadvokatfirma” med Struer kommune, end ikke har behøvet - at gøre sig
b e k e n d t  med sit eget adkomstdokument. – HAN  kunne jo bare anmelde
MIG / - OS  til politiet, og få OS ”buret inde” -  den ene gang efter den anden.

Samtlige politianmeldelser fra MIN/- side, - ER ALDRIG  blevet UNDERSØGT !!!

  Vores klage af 15.ds. over statsadvokat P. Brøndt Jørgensen´s manglende habilitet i sag: SA 5-2011-49-0061 fastholdes. Også efter modtagelsen af statsadvokatens fem sider lange brev af 15. ds.

      Samtidigt fastholder vi vores påstand i brev af 15. om Rigsadvokatens inhabilitet  idet nærværende sag er en følge af, at Rigsadvokaten, ved sine egne tidligere beslutninger har undertrykt de tre statsadvokater: Uno Valbak´s, P. Brøndt Jørgensen´s og E. Cassøe´s embedsforsømmelser, lovbrud og magtmisbrug.

 

V.h.  

               P. Føns Hansen.                    Ilse Makholm.