Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
     6990 Ulfborg.                                       Den 16. nov. 2007.
 

Til Rigsadvokaten.
Frederiksholms Kanal 16.
1220 København K.                                   Pr. telefax nr.: 33 43 67 10 / - 2 sider.

Vedr. Deres j.nr. 2997-44-0270.

   I fortsættelse af mine d.d. ubesvarede breve af 16. og 18. okt. samt 6. nov. d.å. begærer jeg herved aktindsigt /- tilsendt kopi af de sagsakter hvoraf det fremgår, at DE ved Deres beslutning af 11.jan.d.å vedr. statsadv. P. Brøndt Jørgensens habilitet og at DE, - ved Deres beslutning af 4.sept d.å. - vedr. statsadv. E. Cassøes habilitet, - har fået forelagt og taget stilling til, - at disse to statsadvokater, i deres embedsførelse, - iflg. sagsakterne, har
u n d e r t r y k t  Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. dec. 1971 til Jordfordelingssekretariatet, tinglyst 17. maj 1972 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr.
  

   Samtidigt begærer jeg aktindsigt /- tilsendt kopi af de  sagsakter, hvoraf det fremgår at DE, - ved Deres beslutninger af 18.okt. og 1.dec.- 2000, - vedr. l o v l i g h e d e n af dommer R. Aues embedsførelse, --  har fået forelagt og taget stilling til Matri-keldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. dec. 1981 til Jordfordelingssekretariatet, - tinglyst 17. maj 1972 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr.
                           Det forekommer mig u-menneskeligt, - som fuldstændig sagesløs dansk statsborger, - at skulle være retsforfulgt, - straffet med  5 - 8  x  fængselsture, + en splittet familie, og senest jaget fra gældfri slægtsgård, med milliontab til følge, - - siden den 10.11.1976. -Alt sammen på grundlag af et fogedforbud  i m o d  mine/-vore Grundlovssikrede og tinglyste ejendomsrettigheder, - samt en endelig og inapp. tinglyst jordfordelingskendelses forudsætninger og bestemmelser.     Og, - det forekommer mig højst pinligt, - at have betalt til i alt tretten hjælpeløse advokater, igennem alle disse år, -uden at nogen af dem, har formået
at kunne gøre tre, - efter hinanden følgende dommere i Struer m.v. begribeligt, - at det altså  IKKE HJÆLPER - på fejlene i tingbogen, – at straffe ejerne af Sdr. Makholm, som sket. – For: - DE kan vel se, - af vedlagte fra EMD i Strasbourg,- at jeg har været nødsaget til, - at få sagen udsat, - pga. de manglende aktindsigter, - og i særdeleshed, - en manglende hæderlig /- retlinet juridisk kapacitet..

 

Må jeg snarest høre fra Dem ?                   V. h.    Ilse Makholm.