Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9 Resen.
       7600  S t r u e r.                                          Den 15. april. 2011.

 
Til Rigsadvokaten.
Frederiksholms Kanal 16.
1220  København K.                             Pr. telefax nr.:  33 43 67 10 /- 1 side.

  Rigsadvokaten ses - endnu ikke - at have besvaret min anmodning af 16.febr. d.å.
Denne anm. om aktindsigt fastholdes.   Samtidigt påklages det herved, at statsadv.
P.B. Jørgensen. Viborg, ved brev af 12.ds. har besluttet, at HAN skal være habil til at behandle min politianmeldelse af 23.dec.2010 imod retspræsident H. Brunsgaard Pedersen. Holstebro.

  Rigsadvokaten må SELV anses for værende inhabil, ved behandlingen af denne klage over statsadvokatens beslutning om sin egen habilitet, idet Rigsadvokaten med ALLE sine egne tidligere afgørelser har  u n d e r t r y k t, -  at de tre statsadvokater: Uno Valbak,  P.B. Jørgensen,Viborg, og E. Cassøe. Ålborg, - alle tre, - har begået magtmisbrug.

  Rigsadvokaten har til dags dato  t i l l a d t, at disse tre statsadvokater, i deres
embedsførelse, har undertrykt det tinglyste jordfordelingskort, som Rigsadvokaten modtog kopi af, ved mit brev af  7.marts d.å.

  Rigsadvokaten har ligeledes SELV, - ved besvarelser af breve, der er blevet oversendt fra justitsministeren  u n d e r t r y k t  tinglyste dokumenter, således at justitsministeren er blevet henholdt i uvidenhed om såvel statsadvokaternes som Rigsadvokatens EGEN magtmisbrug.

  Der henvises til Rigsadvokatens tidligere beslutninger og sagsakterne i øvrigt.

 

Med venlig hilsen.

 

                        Paul Føns Hansen.                       Ilse Makholm.