Fra: Ilse Makholm [ mailto:ilsemakholm@mail.dk]
Sendt: 25. november 2010 00:19
Til: Tom Behnke
Emne: Må jeg spørge dig --


  kære MF. Tom Behnke.   (  DU har jo ord for, at være den flinkeste til at svare - af div. M.F.´ere. - Til lykke med DET ! )

  ER der vedtaget en lov om, at MINISTRE ikke mere har en træffetid ? -  Samt, at f.eks. justitsministeren heller ikke behøver at svare på en anmodning om et Ministersvar ?  -  Jeg har ventet - i årevis - på  Ministersvar på mine henvendelser til såvel Lene Espersen -som Lars Barfoed.  Hverken retspræsidenten, Rigspolitichefen -eller Politidirektøren svarer, - når vi ad åre får beviserne i hænde for, at det virkeligt forholder sig, som vores gl. hyggelige landbetjent Børge Dalum - for mange år siden - sagde: " Der er ingen steder, der lyves så meget, som i retten."  -  Iøvrigt til min (dengang) store forfærdelse.  DET- kunne da vel ikke passe, - for hvad såh ?-   NU er jeg blevet meget meget klogere. -  Igennem 34 år. har jeg erfaret, at hverken Grundloven, tinglysningsloven elller retsplejeloven respekteres af dommere, advokater og embedsværket.  Man skriver da bare af - efter hinanden - hele vejen op i hierlakiet ! -  Femten justitsministre - uden justits, og fjorten hjælpeløse advokater  har vi betalt til - igennem mere end 34 år, - for, at få fejlene i tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr. rettet.  Og, en endelig og inapp.jordfordelingskendelse korrekt a´jourført med det tinglyste matrikelkort´s udvisende o.s.v. 

  Har du fantasi til at forestille dig, at tre efter hinanden følgende dommere i Struer, har præsteret, at straffe os (formastelige) med bøder og fængselsture - imedens det tog elleve år, at få bilag 11 frem i lyset, der viste, at den servitut - som vores modpart fik fri proces til at køre straffesager imod OS - for at bruge vores - i gårdens drift - nødvendige og tinglyste markvejs-led - tabte sin betydning - ved jordfordelingen -  4 - 6 år  f ø r  sagskomplekset  indledtes.  -  Men, når der ER gået 11 år, kan der åbenbart ikke standses. ? - Fejl, kan hverken indrømmes eller rettes i vores såkaldte: "DOMMER- DIKTATUR !-"
Der skulle gå 32 år - forinden en dommer ved Retten i Holstebro, - som ingen overblik havde over Makholm-sagen - nærmest af vanvare - kom til at identificere og udlevere det tinglyste jordfordelingskort, der beviser - at der  ER blevet løjet og svindlet overfor os i alle disse år, - så GUD må sig forbarme ! -  MEN, - "Politidirektøren holder stand !" Medsendte lille lap fra politiassistent Jørgen Lageri viser, at: Mandag den 22.ds. kl.11,00, bliver jeg anholdt, og i en sygetransport af Falck - ført til fogedretten i Holstebro, for at skulle betale omkr. 30.000,00 kr  af de kr. ca. 60.000,00 det skal koste mig, at få  a f v i s t  en retssag, hvori jeg tilpligtede de sagsøgte:( skifteretten og naboen ) at anerkende ulovlighederne i, at afholde "frivillig tvangsauktion"på mit uskiftede bo og vores iøvrigt gældfrie slægtsgård. Sælge det hele, for langt under halvdelen af vurderingen til den nabo ( menighedsrådsformand ) der ikke kender sit eget skøde.
  Det har været "en god forretning" for ham, - at lyve i retten - sammen med sin adv. - i dommerens favør.  Det SIDSTE betyder nemlig, at MINE anmeldelser for falske forklaringer i retten, preller af - "som vand på en gås ! "  Den mand er simpelthen blevet "stråmand for dommerne"  Da jeg og min yngste søn var blevet  jaget fra hus og hjem, hed det sig: AT  NU  HAVDE  JEG  I N G E N  INTERESSE  I  - AT få en revision af tingbogen, - når jeg ikke mere var ejer af gården.

Det er bare SÅDAN - MAN  GØR DET ! -

  Min yngste søn´s ubesvarede brev til jmt. Lars Barfoed, er meget flot præsenteret på www.kafka.dk -  Vil DU læse det dær ? -
Og oplyse mig om: - HVORFOR -  DEN PÆNE MAND   IKKE VIL SVARE ??? -

På forhånd:  Hjertelig TAK ! -   Med honnørhilsen fra Nordvestfronten.     Ilse Makholm. 

---
14. december 2010:
Ministre kan selv vælge om de vil have træffetid. Det er ikke noget, der står i en lov.
 
Med venlig hilsen
 
Tom Behnke, MF