Til   Rigspolitichef hr. J.H. Højbjerg.

  I henhold til det fra mig tidligere fremsendte, anmoder jeg /-vi herved høfligst om,
at få mine henvendelser behandlet som en anmeldelse imod  politidirektør hr. Jens
Kaasgaard. Holstebro,  - idet det  i k k e kan have sin rigtighed, - at  POLITIET - her
til lands, -kan have til opgave -  igennem mere end 33 år, - ved passivitet - at  skulle
"dække over" dommeres og advokaters totale mangel på respekt for landets love,  i
de  såkaldte  "Makholm-sager." 

Struer den 13.august - 2010.

                Ilse Makholm
       P.t.   Lillemarken 9  Resen.
                7600  S t r u e r.
 
       
Tlf. m. fax:  97 86 10 15.  - Fremsendes også underskrevet pr. fax nr.: 45 15 00 17.