Ilse Macholm skriver til dommerforeningens formand, Henrik Linde, der ikke tåler
politikeres offentlige kritik af domme
Efter kafka.dk's mening kan dette kun tolkes som forsøg på
krænkelse af ytringsfriheden

    

  Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
     6990  Ulfborg.                                


Åbent brev: 

Til formand for Dommerforeningen.
Hr. dommer Henrik Linde.
Kirkepladsen 14.
4220 Korsør.                                             Pr. telefax nr.:  58 36 09 98 / - 1 side.

           

                               Ifølge Deres udtalelser i radioen den 11.ds. tillader De Dem at kritisere politikere, der kommenterer afsagte domme.  Mener De dermed at dommere er ufejlbarlige ?  At dommere ikke behøver noget udefra kommende kritisk tilsyn ? –

   Hvis dette er den danske dommerstand´s retsopfattelse, kan jeg bedre forstå,- at jeg er blevet retsforfulgt i snart 30 år, - på grund af fejl i den, - af dommeren i Struer -førte tingbog…   Denne mangel på udefra kommende tilsyn med dommeres embeds-førelse bevirker, at dommeren, - som sagsøgt på embedets vegne, - efter behag,  kan afgive modstridende oplysninger til retten, vedrørende de tinglyste dokumenter. Samt at dommeren kan manipulere med tingbogens udvisende, - uden at nogen griber ind..

     Dommeren har det således  h e l t  i sin magt, - under en offentlig straffesag, - at nægte de anklagede den begærede bevis-og vidneførsel, der ville have  a f s l ø r e t dommerens egne embedsforsømmelser og lovbrud. 

  Under efterfølgende offentlige og civile straffesager, tillader dommerstanden ikke, at anklagede / sagsøgte  fører noget bevis for, - at de tidligere afsagte offentlige  straf-fedomme - er afsagte, - p å  g r u n d l a g  af dommeres embedsforsømmelser, som her foran beskrevne.  Det forekommer mig fuldstændig u-menneskeligt, - når  DE -overfor pressen, - vil forsvare det forhold, - at vi har en dommerstand, - der anser sig selv for værende u-fejlbarlige !  - Al den stund - intet menneskeligt - er u-fejlbarligt..

 

Husby den 12. sept.- 2006.   

 

                                                        V.h.        Ilse Makholm.