Ilse Makholm.
P.t.
  Dalgårdsvej 13  Resen.
    
7600  S t r u e r .                                                 Den 12. maj – 2008.

        
   
ÅBENT  BREV

til Folketingets Ombudsmand.
     Gl. Torv 22
1457  København  K.                                       Pr. fax nr.:  33 13 07 17 /- 1 side.

   Er Folketingets Ombudsmand i stand til at oplyse mig navn og adresse på en dansk myndighed, der i ord og gerning drager omsorg for, at politiet overholder den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967 noteret i Matriklen den 29.12.1971 tinglyst den 17.05.1972 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr. -?-

   Rigsadvokaten har, ved sine beslutninger af 13.11.-2003 og 26.02.-2008  a f v i s t at foretage sig noget i anledning af, at statsadv. E. Cassøe. Ålborg, under politiklage-sagen: SA4-2003-321-0050,- overfor politiklagenævnet har undertrykt Matrikeldirek-toratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29.12.1971 til Jord-fordelingssekretariatet, tinglyst 17.05.1972 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr.

   Rigsadvokaten har til d.d. heller ikke foretaget sig noget, i anledning af, at statsadv. P. Brøndt Jørgensen. Viborg, under politiklagesagen nr.: SA5-2007-321-0311 overfor politiklagenævnet har undertrykt de samme tinglyste dokumenter og oplysninger.

   De to politiklagesager vedrører det forhold, at politimesteren i Holstebro, med de to statsadvokaters accept, og sammen med Struer kommune, undertrykker mine /-vores tinglyste ejendomsrettigheder. 

   Politiklagenævnene kan selvsagt ikke have taget stilling til de tinglyste dokumenter og oplysninger som statsadvokaterne E.Cassøe og P.Brøndt Jørgensen har  u n d e r - t r y k t under politiklagesagerne.

  Kan Folketingets Ombudsmand tillade, at statsadvokaterne i 2003 og 2008 har undertrykt tinglyste dokumenter og oplysninger overfor politiklagenævnene, uden at Rigsadvokaten indtil d.d. har foretaget sig noget -?-

Må jeg snarest høre fra Dem -?-     

                                                                V.h.       Ilse Makholm.

                                                                        Tlf.m.fax: 97 86 10 15.

  E-mail: ilsemakholm@mail.dk