Ilse Makholm.
P.t.
Lillemarken 9. Resen.
       7600  S t r u e r .                                            Den 10. april – 2010.
 
 
 
Til Højesterets Præsident.
Prins Jørgens Gård 13.
1218 København.                                         Pr. telefax nr.: 33 15 00 10  /- 1 side.
                                                                      Og som alm. postbesørget brev.
 
 
 
   I  brev af 8 ds. modtaget her dags dato, - har DE udtalt.: ” Efter min gennemgang
af sagen, finder jeg ikke, at der er tale om forhold omfattet af retsplejelovens § 48.”
 
   Jeg forstår DERES udtalelse således: -  At det, - efter Højesteretspræsidentens retsopfattelse, skal være foreneligt med den tillid og værdighed dommerkaldet forudsætter ? – Og, at det - heller ikke - er forsømmelse eller skødesløshed i embedsførelsen ? – Når landsretspræsident Bjarne Christensen. Vestre Landsret  u n d l a d e r  at foretage sig  n o g e t,  i anledning af, - at retspræsident Hardy Brunsgaard Pedersen. Retten i Holstebro u n d e r t r y k k e r, at den sagsøgte dommer ved retten i Holstebro, - på embedets vegne, - under sag:  BS 90 –269 /- 2009, - lader Kammeradvokaten møde for sig, - og dær afgive usandfærdige oplysninger til retten ? - 
 
 Hvis der skulle være noget, - DE mener, at  j e g  har misforstået, -
hører jeg gerne fra Dem.
 
 
     Med venlig hilsen.
 
                                                 Ilse Makholm.
 
 
                                          tlf. m. fax:  97 86 10 15.
                                       < ilsemakholm@mail.dk >