Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9 Resen.
     7600  S t r u e r .                                       Den  9. juli.- 2008.

 

Til Folketingets Ombudsmand.
Gl. Torv 22.
1457 København K.                           Pr. telefax nr.: 33 13 07 17 /- 5 sider i alt.
 

   I fortsættelse af mit d.d. u-besvarede brev af 12. maj d.å. til Ombudsmanden, -  fremsender jeg herved kopi af mit brev af d.d. til Justitsministeren.

   Kan Ombudsmanden fortsat tillade, - at Justitsministeren,- Rigsadvokaten og statsadvokaterne undertrykker tinglyste dokumenter ved behandlingen af politi-klagenævnssager m.v. -?-

    Må jeg snarest høre fra Dem ?

 

                                                                       V.h.     Ilse Makholm.                                                                            

                                                                       Tlf. m.fax: 97 86 10 15.

E-adrs. < ilsemakholm@mail.dk >