Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen
       7600  S t r u e r                                         Den 9. juli 2008.

 

Personligt:

Til Justitsminister fru Lene Espersen.
Slotsholmsgade 10.
København K.                                      Pr. telefax nr.: 33 93 35 10 /  4 sider.    
 

Vedr. Deres j. nr. 2008-2001-0125 og 2008-2001-0127.

   Ved brev af 11.01. d.å. har politiet i Holstebro givet mig aktindsigt i en del af Vestre Landsrets justitssekretærs korrespondance med statsadvokaten i Viborg, vedr. mit brev af 6. juni 1990 til justitssekretæren.

   Iflg. politiets brev af 3. f.m. skal statsadv.´s  svar med bilag til justitssekretæren være fjernet - fra sagens akter.  Politiet i Holstebro, - hvortil sagens akter skal være sendt, - er således  i k k e  i stand til, at dokumentere rigtigheden af Rigsadvokatens udtalelser i brev af 26.02.2008.

   Justitsministeriet ses heller ikke at have overholdt den, i brev af 09.04.d.å. fastsatte frist for behandling af min klage af 28.02.-d.å. over Rigsadvokatens udtalelser og beslutninger af 26.02. d.å.

   Som yderligere dokumentation for, at Rigsadvokaten  u n d e r t r y k k e r  tinglyste dokumenter og oplysninger, fremsender jeg herved kopi ( uden bilag ) af mit d.d.
u -besvarede brev af 21.04. d.å. til Rigsadvokaten.

  I hvor lang tid endnu ? – vil DE justitsminister fru Lene Espersen tillade, at Rigsadv.  og statsadvokaterne undertrykker tinglyste dokumenter, under behandlingen af politi-klage- nævnssager m.v. - ? -

Må jeg snarest høre fra Dem ? –

                                                          V.h.   Ilse Makholm.

E-adrs.:  ilsemakholm@mail.dk                                              Tlf. m.fax: 97 86 10 15.