Ilse Makholm.
P.t.  Lillemarken 9.  Resen.
         7600  S t r u e r.                                       Den  8. aug. – 2009.Til Retten i Holstebro.                                Pr. telefax nr.:  99 68 54 01 / - 1 side.
Skivevej 2.

Att.:  Hr. dommer Ole Kaels.

Vedr. : Sag:  BS 90 – 269 / 2009.

    Efter en kraftig opfordring fra en tidl. advokat, skal jeg herved i h.t. rpl.´s § 339 stk. 4. høfligst anmode om rettens vejledning i, hvad jeg bør gøre for varetagelsen af mine interesser i nærv.sag , - idet jeg  i n g e n  advokat har kunnet finde, - som ville hjælpe mig / -os..

  Den samme tidl. adv. siger, det er fuldstændig lovstridigt, det strider imod lov og ærbarhed og i øvrigt også imod de etiske regler der gælder for advokater, når adv. Martin Beck tillader sig at påstå, - at jeg /- vi, - ingen retslig søgsmålskompetance kan have i, - at få vores gældfri slægtsgård tilbage igen..

  At få rettet de fejl i tingbogen, der er en følge af, at tinglysningsdommerne i Struer undertrykte det til den endelige jordfordelingskendelse hørende  jordfordelingskort ved.: Pkt. 1 ) Tinglysningen af den endelige jordfordelingskendelse den 17.05.1972

Pkt. 2 ) Dommer Aue´s egenhændige rettelser i tingbogen den 07.05.1992..

- At yngstens 1. prioritet i ældstens part, hele hans arvelod, + lønnen for hans 10 års dgl. arbejde med gårdens drift - bare er forsvundet, - ved den 100 %  u-nødvendige såkaldte ”frivillige” tvangsauktion, - hvorved skifteretten bortsolgte  h e l e  mit u-skiftede bo, - for langt under det halve af dens egen vurdering. - O. s. v.

  I øvrigt oplyste samme tidl. adv. - at han havde fået fejl i tingbogen rettet i løbet af en time.  At dommeren, - endog havde takket ham for, - at blive gjort opm. på fejlene.   Og ganske gratis, havde givet adv. en udskrift af tingbogen både før og efter fejlene var blevet rettet..  MEN, - som sagt: - Det var jo også  f ø r, -  der var gået prestige i sagen, - ligesom her..

 

Må vi høre fra Dem ?                      Venligst.    Ilse Makholm.