Ilse Makholms brev til Den Særlige Klageret

      Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
      7600 Struer.                                              Den 8. juli. - 2009.

                                              

Til Den Særlige Klageret.
Prins Jørgens Gård 13.
1218  København K.             

                                                                  Pr telefax nr.: 33 63 27 85 / -7 sider i alt.
 

Vedr. Deres J. nr. D-098-09 Min klage over retspræsident Hardy Brunsgaard Pedersen.  Retten i Holstebro.  

   Efter modtagelsen af Deres brev af 6. d.s. begærer jeg herved min klage af 2. d.s. over retspræsident Hardy Brunsgaard Pedersen. Retten i Holstebro behandlet som en adfærdsklage…     Jvf. retsplejelovens § 49 og tinglysningslovens § 20.

   Retspræsident Hardy Brunsgaard Pedersen har, ved sin adfærd /- passivitet undertrykt, at tingbogsfører dommer Lillian Lund Tinggaard, ved sit brev af 19.12.2008 på Holstebro rets vegne, udleverede beviset for, at jeg siden den 10.11.1976, med urette er blevet retsforfulgt, dømt og straffet, samt udjaget fra hus og hjem på grund af følgende:  -   Pkt. 1.)  At de tre på hinanden følgende dommere: K. Lind, C.E. Andersen og R. Aue Struer, i deres embedsførelse og som sagsøgte tingførere, har afgivet urigtige oplysninger til retten /- undertrykt det på matr. nr. 3-a Makholm den 17.05.1972 tinglyste jordfordelingskort som Holstebro ret udleverede kopi af ved brev af 19.12.-2008.

           Pkt. 2.)    At  advokatfirmaerne Søren Smith Knudsen, - Smith Knudsen, - Kampmann & Ladegård Struer.  Samt M.Beck og Partner. Vejle, ligeledes har afgivet u-rigtige oplysninger til retten /- undertrykt at der, iflg. det på matr. nr. 3-a Makholm gdr. den 17.05.1972 tinglyste jordfordelingskort, alene skal være vej over matr. nr.3-a Makholm gdr.- til matr. nr.3-g samme sted, - og at al øvrig tinglyst og u-tinglyst vej-og færdselsret over matr. nr. 3-a Makholm gdr. - til jordfordelingsområdet Resen Kær blev ophævet ved den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.- 1967..    

  Kan Den Særlige Klageret tillade, at retspræsident Hardy Brunsgaard Pedersen, i sin embedsførelse dækker over /- undertrykker dommerkollegaers embedsforsømmelser og lovbrud, samt advokaternes undertrykkelser af tinglyste dokumenter, som dette er foregået her, - nu i 32½ år ?-

                                                                                             

Bilag: Kopi af mit brev af 03.11.2008 til Retten i Holstebro.
        Kopi af brev med bilag af 19.12.2008 fra Retten i Holstebro.
         Samt kopi af mit brev af 11.maj.d.å. u.bilag til retspræsidenten.

 

Resen den 8.juli.-2009.

 

                                                    Ilse Makholm.  

                                     e-adr. < ilsemakholm@mail.dk >