Ilse Makholm.
P.t.  Lillemarken 9. Resen.
        7600  S t r u e r.                                             Den 8. febr. 2010.

   

Til Retten i Holstebro.
Skivevej 2.
7500  Holstebro.                                         Pr. telefax nr:  99 68 54 01 /- 3 sider i alt.

 

     Vedr.:  FS 10C –141 / 2010.      

  Indledningsvist gøres Retten herved opmærksom på, at jeg endnu ikke har modtaget
noget svar på mit brev af 14. januar. d.å. til Retspræsident H.Brunsgaard Pedersen.
Kopi af mit ubesvarede brev medsendes.
 

  Det fremgår ikke af indkaldelsen til fogedretsmødet den 11. febr. d.å. - hvad der er grundlaget for dette, af adv. Martin Beck, - begærede udlæg ?-

  Det kan oplyses at Holstebro rets dom af 18.dec.-2009, er anket til Vestre Landsret, der har modtaget ankestævningen den 30.dec.-2009 og behandler sagen under nr. – V.L. B –2726-09.    Jf. vedlagte brev fra V.L. af 4. jan.-2010.

 Jeg forventer at modtage Retspræsidentens svar på mit brev af 14. jan.-d.å. og  Rettens svar på nærværende,  i god tid forinden retsmødet den 11.ds.  Således at det kan blive afklaret, om Retten fortsat kan tillade, at adv. Martin Beck retsforfølger MIG, -på grundlag af, - at HAN - på gdr. Henning Sørensen´s vegne, - har afgivet urigtige /-falske oplysninger til Retten, - u n d e r t r y k t  de af Retten i Holstebro, ved brev af 19.dec. 2008 udleverede tinglyste oplysninger og dokumenter.

+ bilag.

Med venlig hilsen.                     Ilse Makholm.

 

Herunder:
Bilag af 14. januar 2010 fra Ilse Makholm til Præsidenten for Retten i Holstebro
Bilag af 04. januar 2010 fra Vestre Landsret til Ilse Makholm

          Ilse Makholm.
P.t.  
Lillemarken 9. Resen.
         7600  S t r u e r.                                   Den 14. januar 2010.      

 Til Præsidenten for Retten i Holstebro.
Hr. Hardy Brunsgaard Pedersen.
Skivevej 2.
7500  Holstebro.                                Pr. telefax nr.:  99 68 54 01 /- 6 sider i alt.


Vedr.: Klage over Kammeradvokatens adfærd i sag: BS 90-269 / 2009.

  For, at Retspræsidenten ikke senere skal kunne henholde sig i u-videnhed om de af Kammeradvokaten, på skifterettens vegne, nedlagte påstande under nærværende sag, fremsender jeg hermed kopi af min klage af 11.ds. til Den Særlige Klageret m. bilag.

 Kan Retspræsidenten tillade, at Kammeradvokaten under denne sag, på skifterettens vegne, har undertrykt, at de - af gdr. Henning Sørensen og hans adv. Martin Beck påberåbte kendelser og domme ALLE er afsagte på grundlag af, at Henning Sørensen
og hans advokat - igennem alle årene - har afgivet u-rigtige /- falske oplysninger til retten, undertrykt DE – af Retten i Holstebro – ved brev af 19.dec.-2008 udleverede tinglyste oplysninger og dokumenter -? –

 

   Med venlig hilsen.              

                                                          Ilse Makholm.  

                                                  Tlf. m. fax:  97 86 10 15.