Kære Ilse,
 
Det er med stor beklagelse at jeg må meddele, at jeg dels ikke kan anbefale at sagen føres videre, men dels også at jeg i givet fald ikke kan påtage mig opgaven.
 
Jeg har stadig ikke fyldestgørende grundlag til at forstå sagen. Jeg har med interesse nu læst din bog, og som du ved har jeg tidligere gransket de bilag, som jeg har modtaget i sagen. Og jeg forstår godt den underliggende problemstilling med, at vejretten burde have været sløjfet fuldstændig på grund af, at den i jordfordelingskendelsen blev erklæret for uden betydning m.m. Som sagt har jeg ikke indsigt nok endnu til at vurdere, om dette er korrekt. Det er det muligvis, men der foreligger som bekendt allerede en massiv mængde retlige udtalelser, der siger det modsatte, hvilket jeg må tilstå påvirker mig en smule. Og den måde, som sagen siden har udviklet sig - med alle de domme og kendelser, og ikke mindst en tvungen auktion over slægtsgården - det forstår jeg endnu ikke.
 
Jeg må konkludere på baggrund af min erfaring, at når en sag er så "grumset", at det er nærmest umuligt at finde frem til den konkrete jura, som kan bringe lys over det hele og fortælle, om der er tale om en god eller en dårlig sag, så skal man holde sig væk. Og jeg må tilstå, at dette er en af de sager. Hertil kommer absolut også, at sagen er så gammel, at selvom der var hold i Jeres indsigelser, så er der desværre meget der taler for, at der er indtrådt retsfortabende passivitet eller måske ligefrem forældelse et elelr andet sted i forløbet.
 
På det personlige plan havde jeg gerne hjulpet Jer i kampen for en retfærdig løsning. Men jeg er efter drøftelse internt i kontoret altså kommet frem til, at jeg må afslutte vores bistand på ovenstående baggrund.
 
De indbetalte 6.000 kr. vil blive returneret, når jeg fra dig modtager oplysning om kontonummer.

Held og lykke med den videre "kamp".
 
 
Med venlig hilsen/Best regards(Advokatens navn er udeladt, men Kafka.dk's redaktion bekendt)