Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
       76oo  S t r u e r .                                         Den 7.dec.- 2oo9.    

                                                      

Klage over sættedommer Ole Kaels optræden
i Holstebro ret den 3o.nov.o9. under sag: BS 9o-269-2oo9.  


Til Præsidenten for Vestre Landsret.              Pr. telefax nr.: 86 62 63 65 /- 1 side.
88oo V i b o r g.

  Med henvisning til medsendte kopi af mit brev af 3.ds. til Retten i Holstebro, klager jeg herved over sættedommer Ole Kaels forargelige adfærd, under retsmødet den 3o. november 2oo9.
                           Retsmødet indledtes med, at Paul Føns Hansen overrakte dommeren den, af mig givne skriftlige fuldmagt til at varetage mine interesser under denne sag. Hvorefter han begærede de, i mine processkrifter af 23.og 27. nov. d.å.  f o r l o d s   begærede kendelser afsagte.  Da Paul Føns Hansen i den forbindelse rejste et spørgsmål til Kammeradvokaten, fratog dommeren og adv.Martin Beck P.F.Hansen retten til at udtale sig på mine vegne, med den begrundelse at P.F.Hansen  IKKE  ER  advokat ?  Da sættedommeren så efterfølgende udviste sin personlige uvilje imod mig, - fordi jeg tidligere har begæret V.L.s kendelse for, at Ole Kaels er inhabil. Samt begæ-ret ham afskediget ved Den Særlige Klageret. -  Da denne sættedommer så derefter tillod sig, at foreslå mig, at lade modpartens advokat Martin Beck forelægge MIN sag for retten, - rejste vi os og gik, med ordene: - ” Vi går, - ligeså retsløse, som vi kom -
: - Farvel. -- Og såh ind på dommerkontoret og betale endnu en kæreafgift på 4oo kr. hvorefter vi forlod etablissementet.

   Ifølge rpl.´s § 26o stk 3, opfylder P.F.Hansen kravene til at give møde for mig, idet vi har fælles husstand og da sættedommeren har afvist - såvel at give mig vejledning i h.t. rpl.s regler herom, samt ligeledes afvist at beskikke mig en hæderlig advokat, -havde vi ingen andre muligheder, end at møde op og lade os håne af en sættedommer, der  k u n  har udvist interessere for, – sammen med adv. Martin Beck, - at gøre Makholm-sagen til den fuldendte forbrydelse / - justitsrovmord, - hvor dommere har dækket over dommerkollegaers embedsforsømmelser og lovbrud,  samt advokaters overtrædelser af lovene og god advokatskik - nu i treogtredive år.

Struer den 7.december 2oo9.                                    Ilse Makholm.   

                                                                        ( tlf. m.fax: 97 86 1o 15 )