Ilse Makholms brev til advokat Anne Grete Kampmann
Advokaterne Ret & Råd Vest

     Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
     6990  Ulfborg.                                               Den 6. maj - 2007.

Advokaterne RET&RÅD Vest.
Att. Anne Grete Kampmann.                          Pr. fax nr.: 96 84 94 99 / 2 sider.
Østergade 29.  7600 Struer.

Vedr. Deres J.nr.: 94-3024-LLH.
   
Herved bekræftes modtagelsen af Deres brev af 3.ds. ” Vedr.: klage.” - ??? -
De er desværre løbet ind i en dialog med Skat, - skriver De m.v.  Har De da helt glemt, da De sad omme i min have og grinende sagde,  at det måtte være ønsketænk-ning,- fra min side, - at begære fejlene i tingbogen for Struer retskreds - rettet ? –

 
I dag har jeg for første gang, taget mig for,- at studere Jeres hjemmeside på nettet..
Det ser faktisk ud til, at adv.-firmaet på Østergade 29 i Struer, er bemandet med en særdeles god besætning til varetagelse af næsten ethvert juridisk tænkeligt problem,- bare ikke tingbogsfejl ?- Lovlig opløsning af et I/S.-selskab ? Eller: ”F r i v i l l i g tvangs-auktion” -- på et u-skiftet bo ? - 

 Noget af det første jeg foretog mig, da jeg blev tvunget til, at flytte HJEM til Husby var at kontakte dommeren i Ringkøbing, for at få oplyst om Ø.L.´s kendelse, beskre-vet i Ufr.1964.196 / 2. -  I K K E  -  er gældende for hele landet ? -  Den flinke og behagelige dommer Løvbjerg Nielsen svarede hurtigt og præcist, - at  DET var den da rigtignok ! - 

                                    Kære fru Kampmann, - hvad med snart- at  give mig en reel forklaring på,- iflg. hvilke love og §§  De, – som tidl. dommerfuldmægtig og nuværende skifteretsmedhj.- i adskillige år, - har været med-vidende og med-virkende til,  at hjælpe dommeren i Struer med,- at krænke mine grundlovs-sikrede ejendomsrettigheder, - samt at  bestjæle mig og mine på det groveste ? -  
De gør klogt i,-  at forberede Dem på, - at det vil vare endog meget længe
f ø r De kan ” udlodde de latterlige klatskillinger,”- der er blevet tilovers, fra Jeres u-lovlige foretagender, -  med mine faste landejendomme og mit u-skiftede bo,-  som den inkompetente skifteret,- DE bestyrer,- har blandet sammen, med et I/S.-selskabs ophør. Uden at ville samarbejde med de to første ( af parterne, nedsatte voldg.-retter.) Uden nogen form for ”økonomisk opgørelse” parterne imellem. - Selvom jeg havde nær to mill. kr. tilgode i den anden part af I/S.´et hos ældsten. Og yngsten åbenbart skal bedrages for samtlige sine arve-rettigheder. + første prioritet, + den halv-del han mangler, at få betalt for sine ti års pasning af bedriften- for ældsten´s part, - da denne tog arbejde i Holstebro, - efter opsigelsen af I/S-kontrakten,- pga. tingl.-dommerens afvisning af,-  at redegøre for HVILKE tinglysninger der – efterhånden- skulle være  gældende, - e f t e r  dommerens forskellige manipuleringer med tingbogen og straffedommene imod os, – nu  igennem mere end 30 ( treti) år.

  Mon det for resten ikke kunne være på tide, at De fru Kampmann, får afklaret Deres egen stilling til det forhold, - at DE- som skifteretsmedhjælper, - på skifterettens veg-ne, - med Deres kære-svarskrift af 11.03.2004, har fortolket dommer Aue´s ændringer af auktionsvilkårene, under selve auktionen den 02.03.2004,- således,- at auktions-køber  i k k e  skal respektere den tinglyste endelige jordford.-kendelse af 04.10.1967. 

Og,- vil De bestride, at De med dette kære-svarskrift, over for V.L. - har undertrykt at de, af Deres kollega adv. M. Beck, i hans kære-svarskrift af 10.03.2004, påberåbte domme, er afsagte på grundlag af, - at dommeren i Struer og adv. M.Beck har un-dertrykt  matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfor-delingskort af 29.12.1971 - til jordfordelingssekretariatet  ?-

Må jeg høre fra Dem herom,- inden fire dage fra dato ?-

  Med hensyn til Deres håbefulde bemærkninger om en snarlig ”afklaring”så De evt. kunne slippe u-skadt fra Jeres forbrydelser, kan jeg - til Deres orientering- oplyse, at JEG  har ”råd til at vente”-  til min klage til EMD - der afgik den 16. apr.- d.å. til Strassbourg. - Og,- indtil Folketingets retsudvalg-”får afklaret,”om tingl.-loven ER gældende i Struer ?  DE vil få overbragt en redegørelse, om den  u-lovlige  under-trykkelse af tinglyste bevismaterialer der er foregået, ved domstolene,- siden den 10. nov.-1976, - i fogedretten i Struer,  i næste uge, - - om DET så skal tage resten af mit liv…

   Måtte Deres GUD være med Dem,    såh længe !

       Med venlig hilsen.

 

                                                   Ilse Makholm.

Kopi heraf smt. til Struer Revisionskontor v./ Jens Olesen. Pr. fax nr.: 97 85 30 20..