Personligt –  

:Til  Justitsminister  Brian Mikkelsen.
Christiansborg.   1218  K.

  Vi hører, - at der nu er blevet bevilget penge til  e n d n u  en h u r t i g  undersøgelse i Blekingegade-bandesagen, - der vil tage ca. 2½ år.

   ER det så meget ubeskedent, at forespørge Ministeren, om der dog ikke kunne bevilges bare et kvarter – eller én hel time på, - at få klarlagt - HVORFOR det til dato, og lige siden den  10.11.-1976, har været komplet umuligt – i overensstemmelse med tinglysningslovens regler herom, at få rettet de, af tinglys ningsdommerne  SELV beskrevne fejl i tingbogen for matr.nr. 3-a m.fl. Makholm gdr. - ? –

  Eller, finder Ministeren det for værende ” god retspraksis” når tre på hinanden følgende dommere i Struer, har under-trykt tinglyste dokumenter, resulterende i 33 års unødige rets-trætter, død og husafbrænding, i alt 8 fængselsture, + en ulovlig auktion på en gældfri slægtsgård - o.s.v.  - ? –

Resen den 5. februar. 2010.

                                                           Ilse Makholm.

                                                  P.t.  Lillemarken 9  Resen.

                                                          7600  S t r u e r .