Ilse Makholm.
P.t.
Lillemarken 9 Resen.
      
76oo  S t r u e r.                                     Den  3. december 2oo9.      

 

Til  Retten i Holstebro.
Skivevej 2.
75oo  Holstebro.

Vedrørende:  Sag: BS 9o-269-2oo9  / ved sættedommer Ole Kaels.

  Dags dato henvendte jeg mig pr. tlf. til retten for at få oplyst, - OM der i det hele taget blev ført nogen retsbog, - ved den skændsel af et retsmøde,- vi oplevede i Holstebro ret - mandag den 3o. november - 2oo9 ? -

  DET vidste Maren Jensen ikke, men foreslog mig, at skrive et lille brev til retten - om de tanker jeg havde gjort mig.

  Sættedommeren har lige siden sin udvælgelse, medio juni 2oo9, nægtet at vejlede mig /os om, hvordan tingbogsfejl og rettergangsfejl bliver rettet.  Nægtet at beskikke mig /os en advokat.  Hele tiden, - bare styret  p a s s i v t  efter modparternes ønsker, samtidig med, at påberåbe sig sin neutralitet og lovlydighed overfor mig. - ALDRIG har hr. Kaels udsat adv. Martin Beck for et krav om bevisførelse af nogen art.

 Så jeg var forberedt på nødvendigheden af, - i det hele, - at kunne og skulle henvise til det til retten skrevne i sagen.  Jeg havde dog ikke forestillet mig, at dommer Kaels ville tillade sig at føje spot til skade, - ved ligefremt at håne os, - fordi  vi  i k k e  ER advokater ?  Og, - på det nærmeste nægtede min bemyndigede bisidder at udtale sig, - selvom Paul F.Hansen,- der ved ALT om sagen og optræder høfligt, uden indsigelser fra andre sider, har givet møde såvel for Landsretten og ( alene ) for Højesteret.

  Ej heller, havde jeg forestillet mig,- at skulle opleve en sættedommer opfordre mig  til, at skulle lade modpartens advokat Martin Beck forelægge min sag for retten, - med den begrundelse:  At Martin Beck jo er advokat.  – Efter de erfaringer jeg har med hr. Beck, ville jeg   n ø d i g t    b e t r o  den mand,  a t   f e j e   i min kostald.

Spørgsmålet er:  Får jeg tilsendt en retsbogsudskrift fra dette fatale møde ? –

Med venlig hilsen.           Ilse Makholm.