Ilse Makholm
.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
   6990 Ulfborg.                                              Den 2.dec.-2007.

Til Rigsadvokaten.
Frederiksholms Kanal 16.
København K.                                Pr. telefax:  33 43 67 10 /- 1 side.      

Vedr. Deres j. nr.´e: RA-2007-44-0270, - RA-2006-329-0034,- RA-2007-49-0501.

    DE har i brev af 4. sept. d.å. oplyst, at De skal bruge yderligere 60 dage for at kunne træffe afgørelse vedr. mine klager af 29. maj og 7. juni d.å. over den massive undertrykkelse – nu igennem 31 år -  af Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. dec. 1971.

  
Jmt. har, ved brev af 16. okt. d.å. som svar på min begæring af  8.dec.- f.å. om aktindsigt bekræftet, at statsadv. Uno Valbak og vicestatsadv.  Peter Brøndt Jørgensen - e f t e r  vort møde på Sdr. Makholm den 22. marts 1988, - overfor Justitsminister Erik Ninn-Hansen, - har  u n d e r t r y k t  samtlige oplysninger,  som de fik under dette møde, vedr. statsadv. Valbaks u-rigtige oplysninger til retten og undertrykkelsen af de tinglyste dokumenter,- under den offentlige straffesag: V.L.S 2273/-1981.
   Statsadv. E. Cassøe har ved brev af 8.okt.d.å. ( j. nr. SA4-2007-44-227 ) bekræftet, at hun, under politisag: SA4-2003-321-0050, - l i g e l e d e s  har  u n d e r t r y k t  de samme tinglyste dokumenter og kort overfor Politiklagenævnet…

   Rigsadvokaten har i brev af 11. jan. d.å vedr. statsadv. P.B. Jørgensens habilitet og i brev af 4.sept. d.å. vedr. statsadv. E. Cassøes habilitet udtalt: -”Efter en gennemgang af sagen skal jeg herefter meddele, at jeg ikke finder grundlag for at ændre statsadvokatens afgørelse."

                                Rigsadvokaten har således, ved sine beslutninger af 11. jan. og 4 sept. d.å. bestemt, at de to statsadvokater P.B. Jørgensen og E. Cassøe skal være habile til - at behandle sager, der er en direkte følge af, - at de begge to, - i deres embedsførelser  h a r
u n d e r t r y k t  tinglyste dokumenter.
   Og, - at sagerne  i k k e skal behandles ved en anden statsadvokat…

   For, at jeg kan tage stilling til Rigsadvokatens egen habilitet, - fastholder jeg min begæring af 16.nov.d.å. om aktindsigt /- tilsendt kopi af de sagsakter, hvoraf det fremgår, - at Rigsadvokaten, - ved sine beslutninger af 11. jan. og 4. sept. d.å.- reelt har taget stilling til de to statsadvokaters  t i d l i g e r e  undertrykkelser af de  tinglyste dokumenter.

                                                   Med venlig hilsen.       Ilse Makholm.