Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9 Resen.
       7600  S t r u e r .                                  Den 1. februar 2010.

                                                                 Deres Sagsnr. D-002-10. 

                                                                           Init CFE

Til  Den Særlige Klageret.
Prins Jørgens Gård  13.
1218 København  K.                              Pr. telefax nr.: 33 63 27 85 / - 6 sider i alt.

Vedr. Min klage af 11.januar 2010 over sættedommer Ole Kaels. Viborg.

  I fortsættelse af min klage til DEM, - finder jeg det relevant, at forelægge kopi af sættedommerens svar til retspræsidenten for Retten i Viborg: Helle Bertung. Som jeg modtog kopi af her gårs dato.
 Heri tillader sættedommeren sig, at beskrive sin uvidenhed og manglende interesse for hele sagens sammenhæng, afsluttende med sin personlige afvisning af, at skulle have været hånende, eller på anden måde optrådt ukorrekt overfor mig /- os -?-
 Dersom både Retspræsidenten og Den Særlige Klageret vil tage disse ord for pålydende, må vi konstatere, at det ikke bare er advokater, men også dommere, der lyver
i retten, - så de tror det selv ? –

 Hvis ikke det er en forhånelse af karat, at blive nægtet, - at udtale sig i retten - som sagsøger, - af en sættedommer ? -  Og dernæst, - at sådan en hr. Kaels tillader sig, at foreslå mig, - at jeg skulle lade den, - for længst for falske oplysninger til retten poli-tianmeldte adv. Martin Beck  forelægge MIN sag for retten ? – ” FOR  HAN  er  jo advokat, ” – som han sagde dommer Kaels, - der i det forløbne halvår, siden sin til-trædelse som sættedommer, - åbenbart har betragtet det, som sin fornemste opgave, at være ”det udvalgte redskab” til at dække over det uhyrlige magtmisbrug, - som hele denne - nu på tretifjerde år, igangværende korruptions-sag er brolagt med beviser for.

”Delhovedforhandlinger” skulle retsmødet hedde, hvor sagsøgeren ulovligt blev frataget retten til at udtale sig, og derfor ikke havde mere at være dær efter.  – Men, hr. Kaels kunne da fint nøjes med, at føre sine ”delhovedforhandlinger” videre, - med de sagsøgte og deres advokater, - u d e n  at tage stilling til det under sagen fremlagte,  afsluttende med en afvisningsdom til kr. 60.000 til mig at skulle betale, for dette ”absurde theaterstykke” fra den 26./2. og til 18./12.-2009. 

 

Struer den 1. februar. 2010.                       

                                                                         Ilse Makholm.

Bilag: 5 sider til Deres vurdering.