På Gl. Strand ligger to huse over for hinanden.
Det ene er meget lille, ca. 2 x 3 meter, det andet noget større.
I det lille kan man pisse på sig selv, hvis man har man lyst.
I det store kan man pisse på andre.


Dansk Journalistforbund hører hjemme i det grå hus i baggrunden. Her udgives også foreningens
fagblad, Journalisten, som på nettet har et debatforum. Her går man meget op i ytringsfrihed. Men hvis nogen
har lyst til at svine andre til, fx omtale dem som psykopater, lystløgnere eller andet underholdende, så
er der imidlertid frit slag. Det er naturligvis ærekrænkende at omtale andre som psykopater, men det rent ud
sagt skider en slap formand og en slap webmaster på i Journalistforbundet. Der er naturligvis regler for, hvordan
man kan opføre sig på debatten, men også det skider Journalistforbundet på.

Herunder uddrag af Journalistforbundets retningslinjer for webdebat:

DJ vil fjerne debatindlæg, hvis vi vurderer, at indlægget trods videst muligt hensyn til ytringsfriheden:"
•er lovstridigt (fx ærekrænkende, overtræder ophavsretsloven m.v.).
•er indsendt i en andens navn •er af kommerciel karakter •ikke er relevant for vores fora
•ikke overholder et vist niveau af "netikette" (Uofficielle regler for god opførsel på Internettet).
Indlæggene må ikke kopieres og bruges i andre sammenhænge, men det er tilladt at linke til debatsiden.
Bemærk, at hvis vi vurderer, at en debattør gentagne gange ikke overholder DJ´s retningslinier,
forbeholder vi os ret til at udelukke personen fra debatten.

Herunder nogle eksempler på grove injurier som Journalistforbundet tillader,
alle skrevet af en Flemming Kibsgaard, som er kendt for at smide om sig
med injurier og løgne, hvor han kan komme afsted med det. De fleste steder
bliver det naturligvis slettet, men på Journalistforbundets debatforum
har denne usympatiske person fundet et fristed:
»Men det er jo tosse Madsens rablende gale farlige sindssyge familie i opgangen
det gale psykopat par (navnene udeladt). Hvis åndelige habitus ikke er på et niveau, hvor de selv
kan formulere sig. Derfor anvender de ligesom den gale psykopat (navnet udeladt),
Den mentalsyge (navnet udeladt) som mentalhandicappet ordfører for dem«.

»Den forstyrredes (navnet udeladt) paranoide univers er ikke for normalttænkende mennesker.
(Navnet udeladt) er en patologisk lystløgner af værste karat med udtalte dyssociale
personlighedsforstyrrelser, der er karakteristisk ved mytomani, og narcissisme
præget af indbildning om egen storhed«.

»(Navnet udeladt) er hvad man kan betegne som en gemen kriminel løgnagtig bums af værste slags«

Flemming Kibsgaards indlæg 14. juni 2009 på Journalistforbundets debatside:
»Den mentalsyge narcissist (Navnet udeladt)

Den psykotiskes (navnet udeladt) syge hoved er befængt med infantil had til mig og til dem (DJ debats redaktør) der ikke springer som en loppe på det syge hoveds befalinger. (Navnet udeladt) er gummicelle kandidaten over dem alle, der kalder sig journalist dog uden journalistisk uddannelse, og såkaldt kunstekspert uden kunst relateret uddannelse, en selv ophøjtidelig narcissist ud i egen indbildning af egen formåen. (Navnet udeladt) indbilder sig at være den såkaldt førende ekspert i kunst, og fabulerer hovedløs op om, når nogen som jeg kopierede (navnet udealdt)s foto hvor den mentalskæve (navnet udeladt) sidder på en sædeløs stol som jeg lagde ind på DK debat, så er jeg billedhugger skriver (navnet udeladt).

Ser man på denne narcissists hjemmeside (navnet udeladt) ses et site hvor det ophavsretsbeskyttede materiale er stjålet fra andre sites, der har professionelt uddannede til at udfærdige det materiale som denne mentale misfoster (navnet udeladt) stjæler til brug for sin tabloid hjemmeside (navnet udeladt), samt de øvrige tabloid sites (navnt udeladt) der også er et samling af stjålne ophavsretligt beskyttede billedmateriale.

(Navnet udeladt) er gået helt bersærk i sit had til mig, der har blotlagt en del af (navnet udeladt) mange løgnehistorier som denne har udført på bestilling fra andre kriminelle lystløgnere. Adfærden hos (navnet udeladt) er helt efter bogen om dyssociale personlighedsforstyrrelse, hvis karakteristika jeg har beskrevet på DJ debat. Sådanne syge mennesker er helt blottet for selverkendelse og mener det er deres ofre der er syge, da de selv mener at være normale. Typisk kræver sådanne syge mennesker, at omgivelserne skal rette ind efter de syge hoveder. (Navnet udeladt) er patetisk i sin adfærd og helt blottet for rationel omtanke«.


Navnene er herover udeladt. Det er de ikke på Journalistforbundet.


Copyright Kafka.dk
14. juni 2009